Tarihte Bu Ay – Nisan 2012

0
531
25 Nisan           Adıge Bayrağı Günü
15 Nisan 1395 Adıgelerin Terek ırmağı kıyısında Timur’a karşı savaşması
13 Nisan 1794  İmam Mansur’un Ruslar tarafından zindanda öldürülmesi
24 Nisan 1854  Hacı Murat’ın vefatı
08 Nisan 1901 Naip Muhammed Emin’in vefatı
01 Nisan 1906  Oset şair, yazar ve düşünür Kosta Heteghatı’nın vefatı
14 Nisan 1922  Adıge Tarihçi Met Çunatuko İzzet’in vefatı
20 Nisan 1922  Güney Osetya Özerk Bölgesinin kurulması
01 Nisan 1923 Adıgey Özerk Bölgesi ilk Anayasasının hazırlanması
08 Nisan 1960   Abhaz ozan Dirmit Gulya’nın vefatı
04 Nisan 1972 – Bek Sultan Batırhan’ın vefatı
05 Nisan 1972   Abazin yazar Jir Hamit’in vefatı
24 Nisan 1973   Yazar ve yayıncı Çeçen Mehmet Ketey’in vefatı
05 Nisan 1993 Argun Zafer Alış Abhazya’da şehit
21 Nisan 1996   Cahar Dudayev’in füze saldırısı ile öldürülmesi

Sayı : 2012 04