Reform mu, yasak savma mı?

0
552

*Hükümetin anadillerin seçmeli ders olarak okutulabileceğini açıklamasının ardından, tartışmalar çok boyutlu olarak sürüyor. Kimi kesimler, bunun sunulduğu gibi ileri bir adım olmaktan ziyade, yasak savma kabilinden ele alındığını savunurken, kimi kesimler de bazı diller için bir cankurtaran simidi işlevi olabileceğini ancak Kürtçe gibi bir dil için asimilasyonu sürdürücü etkisi olduğunu iddia ediyor.
*KAFFED Başkanı Vacit Kadıoğlu, başlangıç olarak olumlu bulduklarını ama asıl beklentinin kreşlerden başlayarak 5. sınıfa kadar anadilin öğretilmesi olduğunu söyledi. Kadıoğlu, bugüne kadar Kürtçe, Çerkesce, Abazaca ve diğer diller üzerinde uygulanan asimilasyoncu politikalar nedeniyle, şimdi en önemli sorunun aileleri çocuklarının anadil eğitimi alması konusunda bilinçlendirmek olduğunu da vurguladı
*Laz, Gürcü ve Hemşinli aydınlar da anadilin seçmeli olamayacağını vurguladıktan sonra, bunun ileri bir adım değil yasak savma olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca hem maddi kaynak hem de insan kaynağı anlamında alt yapısının oluşturulması konusunda da soru işaretlerinin varlığına dikkat çeken aydınların eleştirilerinin yanında "Türkiyenin diğer Anadiller Kurumu oluşturulmalı” gibi önemli önerileri de var.
 

Sayı : 2012 07

Yayınlanma Tarihi: 2012-07-01 00:00:00