Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Ankara Çerkes Derneği 21 Mayıs Duyurusu

Ankara Çerkes Derneği, 21 Mayıs Sürgün ve Soykırımı Anma etkinlikleri çerçevesinde KAFFED’in 25 Mayıs’ta Samsun’da gerçekleştireceği etkinlik duyurusunun ardından “Muhatabımız Karadeniz değil, Rusya’dır!” çağrısında bulunmuştu.

Dernek yönetimi, KAFFED’in gerçekleştireceği etkinliğe alternatif bir etkinlik düzenlenmeyeceği konusunda duyuru yaptı.

“İlgili yazıyla ilan ettiğimiz yönetim kurulu kararımız, 23 Şubat 2013 tarihli Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed) Başkanlar Kurulu toplantısında, katılımcı üye dernek başkanlarınca ele alınmış, gerekli sözlü değerlendirmeler neticesinde, ilgili yönetim kurulu kararımızın Kaffed’i kamuoyu nezdinde zayıflattığı, yönetim kurulumuzun Kaffed’in varlığına yönelik eleştirel bir pozisyon aldığı algısı ortaya çıkardığı sonucuna varılarak, konuyla ilgili kararımızın tarafımızca yeniden ele alınması tavsiyesinde bulunulmuştur. Sayın dernek başkanlarımızın görüş ve tavsiyeleri yönetim kurulumuz için önemli ve dikkate değerdir. Dolayısıyla başkanlar kurulunda alınan tavsiye kararına istinaden Kaffed tarafından 21 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenecek olan anma etkinliğiyle ilgili kararımız yeniden değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir.

24 Ocak tarihli yönetim kurulu kararımızın amacı Kaffed’in kurumsal yapısına ya da varlığına dair herhangi bir tartışma başlatmak değildir. Aksine düşüncemiz, 21 Mayıs gibi önemli günler ve bu günlerde yapılacak etkinliklerle ilgili olarak, neden ve sonuçları itibariyle sağlıklı ve yeterli değerlendirmeler neticesinde alınmış, Çerkes halkı içinde son yıllarda ortaya çıkan hassasiyetleri de gözeten kararların, tabanın daha etkin katılımını da sağlayarak Kaffed’in kurumsal yapısını güçlendireceği yönündedir. Başkanlar kurulu toplantısında ifade edilen bir başka husus ise yöntemle ilgilidir.

Başkanlarımızın büyük bir kısmı duyurumuzun içeriğine katılmakla birlikte izlediğimiz yöntemin doğru olmadığını, Federasyonumuzun karar alma sürecinde fikirlerimizi daha etkin bir dille savunmamız ve alınan karara katılmasak da uymamızın demokratik işleyişin gereği olduğunu ifade etmişlerdir. Yöntemle ilgili eleştirileri kabul etmekle birlikte, bildirinin içeriği konusunda çoğu dernek başkanımızın taşıdığı olumlu düşüncelerin Federasyonumuzun bundan sonra düzenleyeceği 21 Mayıs etkinliklerinin ne yönde olması gerektiğine dair ışık tutacağına inanıyoruz.

Sonuç olarak, aldığımız kararın içerik yönünden hala arkasında olmakla birlikte kurumsal yapımız ve derneğimizin Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun bir üyesi olması nedeniyle Federasyonumuz tarafından alınan kararda olduğu gibi Çerkes Derneği tarafından 25 Mayıs günü Samsun’da yapılacak olan etkinliğe alternatif bir etkinlik düzenlenmeyecek, söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimiz için gerekli bütün olanaklar sağlanacak, 21 Mayıs günü Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması yapılacak ve Çerkeslerin maruz kaldığı sürgün ve soykırım hatırlatılacaktır.”

 

Sayı : 2013 04

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img