Kuzey Kafkasya zayıf halka mı, dayanak noktası mı?

0
387

Rusya Federasyonu Sivil Meclisi’nde, 13 Mart’ta “Kuzey Kafkasya: Zayıf Halka ya da Dayanak Noktası” konulu bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantıya katılanlardan Ekonomi Yüksek Okulu Sosyal Pazarlama Enstitüsü Müdürü Sergey Haykin, Kremlin’in bölgeye yönelik nasıl bir politika izlediğini Kafkasyalıların anlamadığını ileri sürdü.

Haykin şöyle konuştu: “Kuzey Kafkasya’da yürüttüğümüz anketler, net bir şekilde ortaya koyuyor ki, sadece sıradan vatandaşlar değil üst kademelerdeki insanlar da Kremlin’in Kafkasya politikasının özü hakkındaki soruya cevap veremiyorlar. Onca belge, 20 yıllık, 15 yıllık, 10 yıllık kalkınma planları ortada, ama insanlara Kremlin Dağıstan’dan, Karaçay-Çerkes’den ve diğer bölgelerden ne istiyor diye sorduğumuzda, insanlar bu soruya cevap veremiyorlar. En popüler yanıt şu: ‘Bize uslu durmamız karşılığında rüşvet vermek istiyorlar, bizi bu ödeneklere, yardımlara teşvik ediyorlar’. İşte halk bunu söylüyor”

Rusya’dan ayrılma konusunda Çeçenya’da yapılan bir anketin sonuçlarını paylaşan Haykin, Rusya’dan ayrı bir devlet veya Kafkasya halklarının oluşturacağı bir konfederasyon içinde yer almak isteyenlerin az sayıda olduğunu söyledi. Haykin “Ayrılıkçılar var. Neden var? Bu ayrı bir soru. Kafkasya’nın Rusya’nın parçası olduğu yönündeki yapıcı yaklaşımın baskın olduğunu görüyoruz. Ancak bu, diğerlerinin bakış açısını göz ardı etmek ve onları dinlememek gerektiği anlamına gelmiyor” dedi.

Toplantıda konuşan Ekspert dergisi yazı işleri müdürü Valeri Fadeyev, ekonomik büyüme konusuna odaklanmak gerektiğini kaydetti. Kafkasya’nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Fadeyev, “Neden hep ekonomiden söz ediyoruz? Çünkü ekonomik problemleri çözmeden sosyal problemleri çözmek mümkün değil. Güç metodu ile ayrılıkçılığı yok etmek mümkün değil. Nüfusun büyük bir bölümü ekonomik faaliyetlere dahil edilmediği müddetçe suç artacaktır” dedi.

Birçok uzmanın, Kafkasya’da devlet politikalarının uygulanmasının önünde ciddi engeller olduğunu düşündüğünü belirten Fadeyev “Artık, Kafkasya’nın bir bölümümün bile Rusya’dan ayrılmasının ne kadar yıkıcı sonuçlar getireceğine dair açık, ikna edici ve reddedilemez argümanlar hazırlamalıyız” şeklinde konuştu. (ajanskafkas)

 

Sayı : 2013 04