ГЪАТХЭЩ / АРДЗЫНБА

0
502

ГЪАТХЭЩ

Гъатхэщ…
Къуэладжэ цIыкIум
ЧыцIхэр щоджэгу.
Къаубла хуэдэщ
ЩIалэ джэгу.

Гъатхэщ…
КъэкIыгьэхэр
Жьыбгъэм доджэгу.
ЗэдыжаIэу уэрэд,
ЩащIыр губгъуэм джъэгу.

Гъатхэщ,
Къуршым къоIукI
И макъ псы джэгу.
КъыбжиIэр блэкIам щыщу,
Щызэхэпхыжу уэфэгу.

Г атхэщ,
Дэтщ уэрамым нобэзы псэ
Имакъ узхуэдэгу.
Уи псалъэ закъуэм
КъигъэгуфIэжыну инэгу.

ЩIэжокъуэ Зафер

***

АРДЗЫНБА

Ва рада ва рада
Лаша бзиа ва рада
Арпыс губзиа ва рада
Духаца фырхаца ва рада
Ишпаги иыгудун Ардзынба.
Сыпсадгил иаадыргылаз
Лашара Апсны иеибатгылаз
Ажуан иыкалаз хагуиааталаз
Вара вовп вара вовп Ардзынба.
Ажуан иыгит адгыл иыгит
Рыпсара давуст амара дахизит
Дыдит ажуан сысит адгыл
Зызбавудув хатахмададув
Ыиа хагу айута иыгалаз
Нала Апсны нала Абазара
Былуамацара хагу хаандырхет фырхаца
Алашара хаитаны амара дахизит Ардзынба.

Жий Зафер

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz