Anadillerde Fıkralar

0
503

Abazaca

Ахшыуҵак Змоу Aхәмар Aжәа

Аҧснынтә туркәтәыла иааз, Абызшәа, Акултура ҭҵаҩы, ҧсыуа қыҭак аҟны дзықәшәаз хәыҷык, иыидыруаз маҷк аҭырқә бызшәала абас диазҵаазап.
Aра ибзианы аҧсышәа здыруа рыҟны снага иҳәазаап.
Ахәыҷы ибзиоп иҳәан, асас анышәынҭрахь дигазаап.
Зегь реиҳә Аҧсышәа здыруаз ара ишьҭоуп иҳәазаап.

Türkçe çevirisi

Ders çıkarılması gereken Abazaca fıkra

Abhazya’dan dil ve Abhaz kültürünü araştıran biri, gittiği bir Abhaz köyünde rastladığı bir çocuğa “Beni en iyi Abazaca konuşan büyüklerine götür” demiş.
Çocuk “Peki” diyerek misafiri köyün mezarlığına götürmüş.
“En iyi Abazaca konuşanların hepsi burada yatıyor.”

Adıgece

НЫБДЖЭГЪУР ЗЫЩЫПСЭУРЭР (Адыгэ Пшыс)

Зы л1ырэ зышъузрэ щы1агъ. К1али пшъашъи я1агъэп. Гъунэгъуи шъэогъуи къахэмыхьэу, язакъоу псэущтыгъэх.
Чэщ горэм пчъэм къытеуагъэх.

– Хэтаар? упчагъэ л1ыр.
– Тэры, къызэда1уагъ мэкъэ заулэ, Щытхъур, Насыпыр, Мылкур а1оу тыкъыпфэк1уагъ.
– Шъукъихь, шъукъихь! Боу сигуапэ. Шъузэрэфаем фэдизэ шъуис, сиунэ ины, гъолъып1эр хъои, шъушхыни, шъузэшъони шъущызгъэк1энэп. Шъузымрэ сэрырэ щэхъу унэм исэп.
-1офш1эныр о уиунэбазэрысыр? агъэш1эгъуагъ Щытхъуми, Насыпыми, Мылкуми.
– Сы дащ есш1эщт? Къы1ухьэгъагъэти, къизгъэхьагъэп.
– Ащыгъум тэтиныбджэгъу зыщыпсэурэм тык1он а1уи, Щытхъур лъагъэу, Насыпыр дахэу, Мылкур фэш1ыгъэу, л1ыр алъыбанэзэ, 1ук1ыжьыгъэх.

Türkçe çevirisi

Arkadaşın Yaşadığı Yer (Adıge Hikayesi)

Bir adamla bir kadın vardı. Kızları da oğulları da yoktu. Komşuları ve arkadaşları ile görüşmeden, yalnız başlarına yaşıyorlardı.
Bir gece kapı çalındı.
-Kim o? diye sordu adam.
-Biziz diye cevap verdi birkaç ses birlikte, Övgü, Şans, Mülk sana geldik.
-Girin, girin! dedi adam. Çok memnun oldum. İstediğiniz kadar kalın, evim büyük, yatacak yer çok, yiyecek ve içecek konusunda sıkıntı çektirmem. Karımla benden başka kimse yok evde.
-Çalışmak senin evinde oturmuyor mu? diyerek hayretle sordular Övgü, Şans ve Mülk.
-Ne yapayım ben onu? Uğramıştı fakat içeri almadım.
-O zaman biz arkadaşımızın yaşadığı yere gidelim diyerek, yüce Övgü, güzel Şans, zengin Mülk, adam onları durdurmak isterken, uzaklaştılar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz