Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

180 Kuruluştan Ortak Deklarasyon

DÜNYA KAMUOYUNA DUYURU
BASKILARA VE KISITLAMALARA KARŞI ANADİLLERİMİZİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ!

Rusya Federasyonu’nda, 25 Temmuz 2018 tarihinde Duma’da, 28 Temmuz 2018 tarihinde Federasyon Konseyi’nde kabul edilerek 3 Ağustos 2018 tarihinde Devlet Başkanı tarafından onaylanan “Rusya Federasyonu’nda Eğitim Üzerine Federal Yasa’da Değişiklik Yasası” ile Rusya Federasyonu’nda yaşayan otokton (yerli) halkların dillerinin eğitimine bir darbe daha indirilmiştir. Bu kadar önemli bir yasanın, yasadan etkilenen tarafların katılımı olmaksızın tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bu kadar hızlı bir süreç ile onaylanması manidardır.
Zaten “Resmi Dil” olarak eğitim sistemi içerisinde öğretilmekte olan Rusça, söz konusu değişiklik ile ayrıca okul öncesi dâhil olmak üzere tüm eğitim sisteminde anadilleri ile birlikte seçmeli hale getirilmiştir. Böylece zaman içerisinde zaten ders saatleri sürekli azaltılarak 2 saate kadar indirilen ve zorunlu dersler arasından çıkartılarak sınıf geçmeyi etkilemeyen ikincil bir ders statüsüne indirgenen anadili dersleri, çeşitli baskı unsurlarının da etkisi ile seçilmeleri zorlaştırılarak yer yer tamamen ortadan kaldırılabilecek duruma getirilmiştir.

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ve Federal yönetim sistemi ile geçmiş uygulamaları itibari ile çok etnisiteli, çok dilli, çok din ve kültürlü toplumsal yapıya dayalı bir ülke olmasına ve Federal Anayasa’da ve Federe Cumhuriyetlerin Anayasalarında yer alan çeşitli güvencelerin ve Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakların hala yasal olarak yürürlükte olmasına karşın, son yıllarda uygulamaların tam tersi istikamette gerçekleştiğini ve asimilasyoncu bir yaklaşımın politikalara hâkim olmaya başladığını endişe ile izliyoruz.

Bu yaklaşımın Rusya Federasyonu açısından da fayda yerine zarar doğurmaktan başka bir işe yaramayacağını, asimilasyonu kendi kimliğine, onuruna ve varoluşuna karşı bir saldırı olarak algılayacak çeşitli toplumsal kesimlerin girecekleri tepkisel ruh halinin toplumsal barışı bozacağını Rusya Federasyonu yetkililerinin de görmesi gerektiğinin önemle altını çiziyoruz.

Rus Halkı ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi bu tür yanlış politikaların dışında tutuyoruz ve bu halkın onurlu bireylerini ve kurumlarını hak mücadelemizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Sorun halklar arasında değildir. Binlerce yıldır kendi coğrafyalarında yaşayan otokton halkların kendi anavatanlarında ana dillerini seçmeli hale getiren yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır.

Bir dilin yok olması o ülke için büyük bir ayıp olduğu gibi insanlık adına da büyük bir kayıptır. Bu bilinç ile hareket edilmesini ve bu yasanın en kısa sürede Anayasa Yargısı’na götürülerek iptal edilmesini önemle talep ediyoruz.

Bu yasanın ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için insan hakları, hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde, tüm ilgililer ile karşılıklı saygıya dayalı doğrudan ve açık bir diyalog içerisinde çözüme katkı vermeye hazırız.

Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dâhil olmak üzere evrensel hukukun güvencesi olma iddiasındaki tüm resmi kurum ve mekanizmalara ve konu ile ilgili sivil platformlara bu haksızlığı taşıyacağız. Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğumuz ve kültürlerimizi korumak konusunda önlemler almasını ve her türlü katkısını beklediğimiz Türkiye Cumhuriyetimizin yetkili kuruluş ve kurumları nezdinde de gerekli girişimleri yapacağız.

Dil özellikle anavatanında yaşatılmalıdır; diasporaların ana beslenme kaynağı da vatandaki dil, edebiyat, sanat ve kültürdür. Bu yönü ile anavatanlarımızdaki her türlü gelişme biz diaspora toplumlarını da doğrudan etkilemekte ve ilgilendirmektedir.

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki, sorunlarımızın uluslararası ilişkilerin çıkar çekişmelerine alet edilmesine taraftar olmadığımız gibi hiçbir ülkeye yandaş veya karşıt olmak gibi bir derdimiz de yoktur. Aynı zamanda hiçbir ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerini bozmak gibi bir amacımız da söz konusu değildir. Derdimiz, bizi biz yapan ve antik çağlardan beri sahip olduğumuz ana dilimizdir, kültürümüzdür.

Dillerimiz kimliğimizdir, onurumuzdur. Her türlü baskı, kısıtlama ve asimilasyona karşı sonuna kadar anadillerimizi savunacağımızı tarihe bir not olarak düşüyoruz. Dillerimizin yokoluşunu asla kabul etmeyeceğimizi ve bu amaçla hep birlikte mücadele edeceğimizi bu vesile ile Türkiye, Rusya ve Dünya kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Dünyanın ve ülkelerimizin tüm renklerini barış ve huzur içerisinde birlikte yaşatma idealine inanan başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm dünya kamuoyunu varlık ve hak mücadelemize desteğe çağırıyoruz.

15 Ağustos 2018

***

1864 Erbaa Çerkes Derneği
Adana Çerkes Kültür Derneği
Adana Kırım Türkleri Derneği
Adige Dil Derneği
Adige Khase-Çerkes Derneği
Adige Kültür Derneği
Afşin Kafkas Kültür Derneği
Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Alan Kültür ve Yardım Vakfı
Anadolu Kafkas Çeçen Derneği Adana
Ankara Dostluk Kulübü
Ankara Kafkas Çeçen Dayanışma Derneği
APRA Yayıncılık
Antalya Dostluk Kulübü
Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği
Balıkesir Adige – Çerkes Kültür Derneğİ
Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Başkent Dostluk Kulübü
Biga Kafkas Kültür Derneği
Bilecik Kafkas Kültür Derneği
Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu
Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği
Bolu Kafkas Derneği
Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Bursa Çerkes Kültür Derneği
Bursa Dostluk Kulübü
Bursa Tüm Tatar Türkleri Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği
Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Çerkes Derneği/Ankara
Çerkes Derneği/Antalya
Çerkes Dernekleri Federasyonu
Çerkes Dili ve Edebiyatı Derneği
Çerkes Hakları Derneği
Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği
Çerkes Kültür Evi Derneği
Çerkesya Gençlik Meclisi
Çerkesya Hareketi
Çerkesya Yurtseverleri
Çerkesya.net
Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Çifteler Karaçay-Balkar Derneği
Çoğulcu Demokrasi Partisi
Çorum Kafkas Derneği
Çukurova Dostluk Kulübü
Demokratik Çerkes Hareketi
Demokratik Çerkes Kongresi Girişi
Dostluk Kulüpleri Platformu
Düzce Adige Kültür Derneği
Düzce Dostluk Kulübü
Düzce Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Emel Dergisi Yayın Kurulu
Emel Kırım Türk Kültürünü Araştırma Vakfı-İstanbul
Eskişehir Karaçay-Balkar Derneği
Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Eskişehir Kırım Halkbilimi Araştırmaları Derneği
Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Eskişehir Nogay Türkleri Derneği
Etimesgut Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği
Gaziantep Kafkas Derneği
Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Göksun Çerkes Kültür Derneği
Gölbaşı Kafkas Birliği Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
Gönen Kafkas Kültür Derneği
Hamamözü Çerkes Derneği
Hollanda Nogay Vakfı
Ilgın Nogay Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
İnegöl Çerkes Kültür Derneği
İskenderun Kafkas Derneği
İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği
İstanbul Çerkes Derneği
İstanbul Dostluk Kulübü
İstanbul Kafkas Kültür Derneği
İverönü Köyü Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
İzmir Çerkes Kültür Derneği
Jıneps Gazetesi
Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği
Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı
Kafkas Derneği
Kafkas Dernekleri Federasyonu
Kafkas Vakfı
Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
Kahramanmaraş Dağıstanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği
Kahramanmaraş Kafkas Çeçen Derneği
Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği
Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği
Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği
Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Kayseri Dostluk Kulübü
Kayseri Kafkas Derneği
Kırım Gelişim Vakfı-Eskişehir
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı-Ankara
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Afyonkarahisar Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aksaray Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Amasya Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Balıkesir Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ceyhan Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çatalca Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorlu Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorum Alaca Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorum Kalecikkaya Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı Ballıkpınar Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gönen Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İngiltere Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Keçiören Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mersin Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Nevşehir Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Norveç Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ordu Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polatlı-Toydemir Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polonya Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Romanya Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Sungurlu Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ukrayna Temsilciliği
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova Çiftlikköy Şubesi
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Subaşı Şubesi
Kiçir Adige Derneği
Kocaeli Dostluk Kulübü
Kocaeli Kafkas Derneği
Konya Çerkes Derneği
Konya Nogay Türkleri Derneği
Kozlu Çerkes Derneği
Kulu Nogay Türkleri Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği
Küçüksu Kafkas Derneği
Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Ladik Çerkesler Derneği
Maltepe Çerkes Derneği
Manisa Kafkas Derneği
Marmara Çerkes Derneği
Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Merzifon Çerkes Kültür Derneği
Meydandüzü Köyü Çerkes Kültür Derneği
Mole Video Yayıncılık
Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği
Nazilli Kafkas Derneği
Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Orta Asya-Kafkasya Kültür Derneği
Oset-Alan Kültür Derneği
Osmaniye Kafkas Kültür Derneği
Polatlı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Reyhanlı Çerkes Derneği-Adige Khase
Sakarya Kafkas Kültür Derneği
Sakarya Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği
Samsun Birleşik Kafkasya Derneği
Samsun Çerkes Derneği
Sarıgüney Kültür Yardımlaşma Derneği
Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Sinop Kafkas Derneği
Sivas Kafkas Çeçen Derneği
Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği
Soma Kafkas Kültür Derneği
Söke Kafkas Derneği
Sungurlu Kafkas Kültür Derneği
Susurluk Kafkas Derneği
Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı
Şarkışla Kafkas Derneği
Şimali Kafkas Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma
Tokat Çerkes Derneği
Turhal Kafkas Kültür Derneği
Uzuntarla Adige Kültür Derneği
Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği /İstanbul
Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği /Kayseri
Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği
Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Yalova Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img