Гум Къинахэр

0
395

Жаныкъуей фызхэм… 

Жаныкъуейм ямалъхъэр, Жаныкъуей кlуауэ, джэгу хуащlти, джэгур яухри къэхъуахъуэ жари хагъэзыхьати, «Сэ сымалъхъэс. Сыхъуэхъуэнуlым, къыслъысlым!» Жиlэми; «Хьэуэ умыхъуахъуэуэ хъунуlым!» жари, щыхагъэзыхьым щыгъуэ, «Алыхьым сэ къызатам фlэкlа Жаныкъуей фызхэм, къамылъхунумэ, лъхуэн щаригъэгъэтыж!» жиlас. 

  

*Къазыlуэтэжар: Къарэцlыкlу Баисэс, Узын-яйлэ Хьэтlохъущыкъуэижьым щыщщ. Илс, 85 мэхъу. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz