Гум Къинахэр

0
42

Джэду сыхъуас

Къанкъул Хьэжы, псэуми я Къанкъул Хьэжыуэ, псэуми ядеж щыхьэщlэу зыгуэрт; тlэкlуи lуэдэвадэуэ!
Ар, Аслэнхэ хьэщlэуэ къахуэкlуащ; жэшыр Фlыуэ хэкуэтауэ.
Бысымыми, я хьэщlэщыпlэр зэщlэхарэ, тебзей щlэбзэй и мыlэу, щылъу. Зэрыгувара, хьэщlэм, lэней къухуамгъэуву, шэ гъэпщта къырагъэшхри, шхыlэн зыщlэхари къытырапlэри; ягъэгъуэлъыжащ.
Жэшыбим, Аслэн Хьэжы къекlуэлlэжьри:
-Хэт хьэщlэр?
-Къанкъул Хьэжы!
-Ар бзаджэс, зы хъумыщlэ евымщlауэ къыщlигъэкlкlэ!
Аслэн Хьэжы, гузагъэу хьэщlэщым щыщlэхьэм, «мау! мау!» жиlэс хьэщlэм.
-Е уэнэмыгъуэр тезмылъхьэн, лlо къыпщыщlар?
-Шэ срагъэфэри, бацэм схагъэгъуэлъхьэжри;джэду сыхъуас!

Къэзыlуэтэжар: Тохъу Хьэж Ахьмэдщ, Узын-Яйлэ, Анзорей цlыкlу (Бэзэрсу) щыщщ. Илъ. 85 мэхъу.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz