Başlarken

0
552

Biz Diaspora Çerkesleri, Kafkasya’dan sürülen halklarız. Yurttaşları olarak yaşadığımız ülkelerin temel toplumsal değerlerine, demokratik gelişimine ve kültürümüzü yok saymayan tüm yönetimlerin olumlu tavırlarına karşı olumlu tutumumuz, demokratik sürece katkıda bulunarak devam edecektir. 

Çerkesler; Türkiye özelinde de Türk, Kürt, Gürcü, Laz vb. halklarla birlikte çok kültürlü yapının ayrılmaz bir parçasıdır. Her halk, diğer halkın gerçekliğini ve tarihsel değerlerini yadsımadan, “özgür iradelerin ön kabulü” doğrultusunda bir arada yaşamalıdır. Halkların gönüllülük temelinde birlikte yaşamalarını engelleyebilecek senaryolara karşı ayrışma değil, birleşik mücadele ve birlikte yaşam anlayışı öne çıkmalıdır… 

Birçok halk gibi yoğun bir asimilasyon süreci içinde gün be gün erime ve hatta yok olma tehdidi ile karşı karşıya olan Çerkesler’in, yerel ve uluslararası platformlarla dayanışma ve güç birliği oluşturması, önemli ve acil bir ihtiyaçtır. Özellikle topraklarının işgali, son 30-40 yılda hızlı kentleşme, kültürel-demokratik kazanımların elde edilemeyişi, ve halklarının tarihsel dayanışma geleneğinin zayıflaması nedeni ile oluşan mevcut dağınıklığın çeşitli iletişim araçlarıyla giderilebilmesi gerekliliği ortadadır. 

Bu dayanışmayı ve güç birliğini yaratacak diyet borcu olmayan tam bağımsız bir gazete (dergi, radyo v.b.) zorunluluğu herkesçe bilinmektedir. Coğrafyamızda yaşanan bu ve benzeri gerçekliğin farkında olan, icazetsiz, minnetsiz ve bağımsız bir çizgide Kafkasyalılar’ı ve diğer halkları bütünleştirecek ve dünyadan yalıtılmasına izin vermeyecek bir yayın organı Türkiye’de de önemli bir ihtiyaçtır. 

Bu önemli ihtiyaç üzerinden oluşan JİNEPS, temel konuların ele alındığı bir tartışma süreci niteliğinde yorum gazetesi özelliği de taşıyabilecektir. Kafkasyalılar’ın gözü, kulağı olacak olan JİNEPS, sesimizi Türkiye’ye ve Dünya’ya yansıtma amacındadır. Kafkasyalılar’ın Dünya ile, Dünya’nın da insanî ve demokratik bir yaklaşımla Kafkasyalılar’la ilgilenmesi gerekliliği üzerine temel politika izleyecektir. Halklar arasında demokratik ilişkilerin geliştirilmesi temelinde, yaşadığımız bölgelerin işgal ve yağma alanı haline getirilmesine seyirci kalmayacak, ortak çözümleri hayata geçirecektir. JİNEPS; toplumsal duruşu ve ortak talepleri duyarlı bir tavırla belirleyebilmek için yola çıkmıştır. 

JİNEPS; titiz bir inceleme sonrası seçtiği haberleri objektif yayınlayarak, sıcak gelişmeleri bir iletişim ve haber ağı kurarak insanlarımıza iletebilecek bir çalışma yürütecektir. 

JİNEPS; entellektüel Çerkes aydınları ile basın arasında köprü vazifesi görecek ve aydınlarımızın birikimlerini JİNEPS’e, oradan da doğrudan halklarımıza taşıyacak çalışmalara imza atacaktır. 

JİNEPS, Kafkasya ve Diasporadaki sorunlara demokratik çözümler üreten insanları bir araya getiren yazınsal bir araçtır. Gazetemizin izlediği temel ilkeleri dışında, asgari müştereklerde biraraya getirilerek vurgulanan kavramlar; üretim ve tartışma sürecinde değişime ve gelişime de açık olacaktır. Bu gelişime; katkı anlamında niyetlerinde ve söylediklerinde samimi olan herkesi gazete okuyuculuğuyla sınırlı kalmadan gazetemizde aktif görevler almaya çağırıyoruz. Bir Çerkes atasözü, ‘Birlik olan sürü için kurt korkulacak şey değildir ‘ der. Tamamlamak gerekirse: ‘Doğru yerde oluşan bir birlik, sürü olmaya da engeldir…’ 

Demokratik ve kültürel gelişmeyi -Çerkesler de dahil- salt bir etnik grubun değil, “tüm Türkiye Halkları’nın ortak ihtiyacıdır” temelinde algılayıp, ayrıcalıksız, herkes için ve herkesle beraber olmak adına JİNEPS’le bir büyük adım atıyoruz. 

JİNEPS, Türkiye Diasporası’nda çocuklarımıza bırakacağımız daha onurlu bir miras ve daha güzel bir gelecek için atılan ne ilk ne de son adımdır… 

 

Sayı : 2005 12