Demokrasiye Yargı Freni

0
477

Yargıtay’dan Şok Karar 

Yargıtay, ‘‘Azınlıklar ve Kültürel Haklar Raporu’’ ile ilgili davada, eski İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile Alt Komisyon Başkanı Prof. Dr. Baskın Oran’ın ‘‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’’ suçundan beraatlerine ilişkin kararı esastan bozdu. 

Kararda, “Raporda, yeni bir azınlık tanımının ve uygulamasının yapılması ve yaratılması, etnik ve kültürel çeşitliliği olan üniter devlet ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşürecek bir sonuca ulaşacaktır” ifadesi kullanıldı.  

Yargıtay, raporda kullanılan ifadelerin, toplumun bir kesimini diğer kesimi aleyhine veya halkı birbirine karşı kamu düzeni, kamu güvenliği için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik etme suçu oluşturduğunu da belirtti.  

Kararda, “Lozan Anlaşması uyarınca Türkiye’deki azınlıkların Müslüman olmayan vatandaşlar” olduğu belirtilerek, şöyle devam edildi: 

“Raporda, azınlığın etnik, dilsel ve dinsel olmak üzere üç türlü olduğu, Türkiye’de sadece din kıstasının esas alındığından söz edilmiştir. Türkiye’de Müslüman olmayan vatandaşlar dışında azınlık yoktur. Yeni bir azınlık tanımının ve uygulamasının yapılması ve yaratılması, etnik ve kültürel çeşitliliği olan üniter devlet ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşürecek bir sonuca ulaşacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal sınıf, etnik köken, ırk, dil, din ve bölge ayrımı yapılmaksızın bütün vatandaşlar yasalar önünde eşittir. (Millet sözcüğü alt kimlikleri ret anlamına gelir) demek, kamu düzeni ve güvenliği için tehlike yaratır.” 

Kararda ayrıca; “Raporda, alt kimlik-üst kimlik ayrımı yapılmak suretiyle eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırları aşılmış, suçlama niteliği taşıyan ve kamuoyuna açıklanan rapor içeriğiyle toplumsal tehlike boyutlarına ulaşılmıştır” denildi. 

Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını oy çokluğuyla bozdu. 

Yargıtay 8’inci Daire Üyesi Hamdi Yaver Aktan ise, karara karşı oy kullanarak gerekçesinde raporun hiçbir yerinde şiddete tahrik olmadığını kaydetti. 

 

Sayı : 2007 09