Yarıyıl Raporu

0
422

Adıgey Cumhuriyeti (AC) Hükümeti’nin Genişletilmiş Toplantısı yapıldı 

Toplantıya Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın, Bakanlar Kurulu mensupları, Devlet Meclisi-Khase üyeleri, kentler ve yerel yönetim birimleri başkanları vd. ilgililer katıldılar. 

Toplantıda, 2007 yılı ilk döneminde yapılan ve bundan sonrası için yapılacak olan çalışmalar üzerinde duruldu. İlk konuşmayı AC Başbakanı Vladimir Samojenkov yaptı. Başbakan en önemli başarının tarımsal alanda sağlandığını, Koşhabl, Djedje (Cece) ve Şevgen rayonlarını örnek göstererek belirtti. “Buğday fiyatları yükseldi, bu da çiftçiyi memnun etti” dedi. Temmuz ayı verilerine göre toplamı 206.7 milyon ruble olan çiftçi kredi borçları artık ödenebilecek. Sonrası için de bir güven ortamı oluşmuş durumda. 

Hayvancılığın geliştirilmesi de önemli sorunlardan biri. Bu son dönemde hayvancılığın Adıgey ekonomisine olan katkısı ve hayvan sayısı da arttı, sayının daha da arttırılması desteklenecek. 

Sınaî işletmelerden 30 kadarının üretim kapasitesi arttırıldı. Ayrıca Maykop’taki ispirto ve bira fabrikaları da yeniden üretime başlayacak. Başka başarılı tesislere ilişkin bilgiler de verildi. Enerji, alkol üretimi ve yatırım politikaları, vd. üzerinde duruldu. Devlet Başkanı yeni evlenen ya da köylerde görev almak isteyen kalifiye gençlerin, iş ve konut sağlanarak desteklenmelerini, bakanların ve ilgili kuruluşların bu görevi yerine getirmelerini istedi. 

AC Ekonomik Gelişme ve Ticaret Bakanı Aslan Mat’ıj (Matvızh Astlan), ekonomik gelişme için yeni yatırımlar ve küçük ticari kapasitenin büyütülmesi gerektiğini, bu alanda çalışmaların sürdüğünü, rayon merkezlerinde yeni pazar ve satış yerleri açılacağını söyledi. 

Adıgeler’in gönüllü olarak Rusya’ya katılışlarının 450. yılına ilişkin program, ayrıca Ş’açe (Soçi) ve Maykop’ta bu yıl düzenlenecek olan ekonomik forumlar ve bunların Adıgey ekonomisine sağlayacağı yararlar üzerinde de duruldu. 

Devlet Başkanı Aslan Thak’uşın da, AC’nin çok şeye gereksinimi olduğunu, ama öncelikli olarak toplumu rahatlatmanın başta gelen bir görev olduğunu, yoksullara yakıt ve su yardımı yapılmasını, daha başka destekler de sağlanarak yaşamın kolaylaştırılmasını istedi. 

Toplantıda daha başka konulara da değinildi ve yeni kararlar alındı. 

Kaynak:Adıge maq,16.08.2007 (internet) 

Çev.: Cevdet Yıldız 

  

Sayı : 2007 09