Bir Shapsugh Fıkrası

0
447

Gak desen de guk desen de seni yiyeceğim…
Eskiden Düzce’de Shapsughlar arasında Abzeghler’e ilişkin anlatılan fıkralar çoktu. Bunlardan biri de şöyleydi:
Abzegh ihtiyarı çarşıdan çarşı ekmeği ve beyaz peynir almış köye dönüyormuş. Yolda bir dere kıyısına çöküp karnını doyurmak istemiş. Peyniri eline alırken suya düşürmüş. Derhal suya abanmış ve gözleri iyi görmeyen Abzegh, peynir yerine bir kurbağa yakalamış. Bir ekmeği, bir de kurbağıyı ısırmış. Kurbağa can acısından gak demiş. Bunun üzerine de Abzegh:
-Gak desen de, guk desen de seni yiyeceğim, para verdim senin için, demiş.
Derleyen: Hapi Cevdet Yıldız

Sayı : 2008 08

Yayınlanma Tarihi: 2008-08-01 00:00:00