Yeni ulusal eğitim programı üzerine çalışmalar başlıyor

0
411

Adıgey Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aslan Thakuşın, Moskova’da Rusya Federasyonu Bilim ve Eğitim Bakanı Andrey Fursenko ile bir görüşme yaptı. Toplantıda; eğitimdeki değişikliklerin yerel ulusal özellikler dikkate alınarak gerçekleştirileceği ve önümüzdeki günlerde eğitim biçimlerinin belirleneceği konuşuldu.   

Bugün en önemli konulardan biri de eğitim konusudur ve RF’nun bütün regionlarında (cumhuriyet ve illerde) bu konu yoğun bir biçimde görüşülmektedir.   

Thakuşın; “RF Bilim ve Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu örnekler bağlamında ulusal cumhuriyetlerin olanakları ve gereksinimleri dikkate alınmalı. Fursenko, RF regionlarında yaşayan ulusların dil ve kültürlerinin öğretilmesi sorununun dikkate alınacağı konusunda beni umutlandırdı değerlendirmesinde bulundu.   

AC, RF’nun bir ulusal regionudur, yeni eğitim planları kabul edilirken, AC de çalışmalara etkin bir biçimde katılacaktır. RF’nun birkaç idari biriminde, eğitim alanında yeni devlet örneklerini (шэпхъакIэ) belirlemek için deneme niteliğinde çalışmalar başlatılmış durumda. AC’nin ilköğretim (гурыт) okullarında da 1 Mayıs’da, bu alandaki deneysel çalışmalar başlatılacak, bu oluşuma koşut olarak da öğretmenlere aylıkları farklı bir yoldan ödenmeye başlanacak. Cumhuriyetin her bir yerel kuruluşu ilköğretim okullarının müfredat programlarına alınacak yeni dersleri belirleyecekler.   

(AC Devlet Başkanlığı Basın Bürosu, Adige Mak, 29 Nisan 2009)   

 

Sayı : 2009 05