Dodoy (Feryat)

0
431

Feryat edin doğduğum dağlar 

Kül olmuş görseydim keşke sizleri 

Sellere gelesi önderlerimiz 

Kıpırdanın artık yiğitler gibi 

******* 

Zincirler vurdular kollarımıza 

Alay ediyorlar inançlarımızla 

Gömemiyoruz ölülerimizi, aldılar dağlarımızı 

Yok ediliyoruz ayırımsız, büyük küçük 

******* 

Dağıldık, terk ettik ülkemizi 

Sürüleri işte böyle dağıtır kurtlar 

Gel artık çobanımız peşimizden 

Güzel sözlerinle topla bizi bir araya 

******* 

Heyhat! İtiliyoruz uçurumlara 

Horlanıyoruz saygı beklerken 

Kayalar bile inliyor ızdırabından 

Gayret etsin biri, yok oluyoruz! 

******* 

KOSTA HETAGUR 

Çev: Muammer Tekin 

  

Sayı : 2009 07