Dodoy (Feryat)

0
8

Feryat edin doğduğum dağlar
Kül olmuş görseydim keşke sizleri
Sellere gelesi önderlerimiz
Kıpırdanın artık yiğitler gibi
*******
Zincirler vurdular kollarımıza
Alay ediyorlar inançlarımızla
Gömemiyoruz ölülerimizi, aldılar dağlarımızı
Yok ediliyoruz ayırımsız, büyük küçük
*******
Dağıldık, terk ettik ülkemizi
Sürüleri işte böyle dağıtır kurtlar
Gel artık çobanımız peşimizden
Güzel sözlerinle topla bizi bir araya
*******
Heyhat! İtiliyoruz uçurumlara
Horlanıyoruz saygı beklerken
Kayalar bile inliyor ızdırabından
Gayret etsin biri, yok oluyoruz!
*******
KOSTA HETAGUR
Çev: Muammer Tekin
 

Sayı : 2009 07

Yayınlanma Tarihi: 2009-07-01 00:00:00