4C Şifresinin Açılımı

0
542

657 sayılı devlet memurları kanununun 4. maddesi, kamuda istihdam şekillerini tarif ediyor. 4. Maddenin C fıkrası da geçici personel çalıştırmayı düzenliyor. Bu madde aynen şöyle: 

“C) Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.’’ 

Yani bu madde kapsamına alınan işçi tüm hakları elinden alınarak geçici personel statüsüne geçiriliyor. Bu duruma göre de kazanılmış tüm hakları değişiyor. İşte işçilerin direnme nedenleri: 

12 ay maaş alacakken, yılda 10 ay maaş alıyorlar. 

Maaşları % 60, % 70 düşüyor. Hak ettikleri ve almakta oldukları maaşlarının üçte birine yakın bir maaş alacaklar. Örneğin 1800 lira maaş alan bir işçinin maaşı, 600- 700 liraya iniyor. 

Uzmanlık alanlarının dışında çalıştırılıyorlar. Verimlilikleri düşüyor. 

İşletme bağlılıkları olmayacak, nerede çalışacakları belli değil. Yani ne iş verilse yapmak zorundalar. 

Bir sonraki sene sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği belli değil. 

Mesai yapacaklar ama mesai ücreti alamayacaklar. 

En az iki ay ücretsiz izne çıkacaklar ama bu daha fazla da olabilir, devletin tasarrufunda. 

  

Sayı : 2010 02