Hoş geldin ‘Apsadgiıl Agueysıbjı’

0
439

Abhazya’dan haber vermek, pek çok ülkeye dağılmış soydaşlar arasında bir iletişim köprüsü oluşturmak ve kendi ifadeleriyle “Apsuwara dediğimiz yaşam biçimi­mizi yeniden canlandırmak ve daha da ilerilere taşıyabilmek” için yayın hayatına başlayan ‘Apsadgiıl Agueysıbjı’den mektup var.  


Dostluğumuz daim olsun!
Değerli okuyucular!
“Apsadgiıl Agueysıbjı” gazete­sinin amacı, Abhazya ile anavatan dışında yaşayan soydaşlarımız arasında var olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve canlandırılma­sına destek olmaktır. Bildiğiniz gibi Dünya üzerinde sayısız ülke bu­lunuyor. Ancak bunlardan sadece bir tanesi, yani size ait olanı, tarihi köklerinizin bulunduğu vatan top­raklarıdır. Bir Abhaz atasözü “vata­nını kaybeden her şeyini kaybeder” derken vatanın önemini ne güzel vurgular.
Ulusumuz, yaşadığı tüm trajedilere rağmen, adeta ateş çemberinden geçerek bu günlere ulaşıp, yepyeni bir geleceğe sağ­lam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu gün artık bağımsız bir devlete sahibiz, ulusal varlığımızı ve vatan topraklarını günümüze dek nasıl gözümüz gibi koruduysak, bundan böyle de korumaya kararlıyız.
Evet, Abhaz toplumu sonunda özlem duyduğu barış içerisinde bir yaşama kavuşmuş durumda. Ulu­sumuz güvenliğinin tekrar sağ­lanması sayesinde, insanlarımızın özgüvenleri pekişerek, ekonomik ve sosyal alanlarda yeni adımlar atılıyor. Ancak, tüm bunlarla bir­likte manevi değerlerimizi, dilimizi, kültürümüzü, nüfusumuzu ve apsuwara dediğimiz yaşam biçimi­mizi de yeniden canlandırmalı ve daha da ilerilere taşıyabilmeliyiz. Tüm bunlar Abhazya’da tekrar ha­yat bulabilmeli…
Bizler “Apsadgiıl Agueysıbjı” gazetesi olarak, okuyucularımıza Abhazya’dan ve halkından haber­ler verecek, vatanın ve ulusun kalp atışlarını sizlere ulaştırmaya ça­lışacağız. Duymak isteyenler için bu kalp atışları, devletimiz ve mil­letimiz ayakta olduğu sürece son­suza dek devam edecek. Umarız Abhazya ile ilgili hep güzel şeyler duyarsınız.
Abhaz ulusunun bir parçası olarak Türkiye’den, Suriye’den, Ürdün’den, ya da Dünya’nın başkaca bir ülkesinden anavatanları­na dönüş yapmış kardeşlerimizin buradaki yaşamları, aileleri ve iş­leri ile ilgili haberlerle, onların çe­şitli alanlardaki görüşlerini de eli­mizden geldiğince sizlere iletmeye çalışacağız.
“Apsadgiıl Agueysıbjı” gazete­si, Anavatan ile Diaspora arasın­daki köprülerden biri olmaya gay­ret edecek. Bizler, devletimizi ve ulusumuzu aydınlık günlerin bek­lediğine inanıyor ve güveniyoruz. Gazetemiz de bu süreçte sizlerin anavatana yönelik sevginizi ateş­lemeye devam edecek. Umarız bu adım sizler ve bizler için hayırlı ve uğurlu olur.
Ne diyelim?
Dostluğumuz daim olsun!
Apsadgiıl Agueysıbjı Yazı İşleri

 

Sayı : 2011 03