Duraklar Köyü (Gutehable)-Düzce

0
1010
Düzce merkezine 6 km. uzaklıktaki Gutehable, ovanın en yeşil köylerinden biridir.
1864 Çerkes sürgününde gemiyle Osmanlı topraklarına gelen Abhaz boyundan Guteler Haymana’ya yerleştirilir. Ancak Kafkasya’nın iklimi ve havasından sonra Haymana’ya alışamazlar. İstanbul’u işitmiş olan sülale, oraların kendilerine daha uygun olacağını düşünerek İstanbul tarafında yerleşilebilecek yerler aramak üzere mekan araştırması için Tahir Ağa’yı görevlendirir. Bu arayış sırasında Tahir Ağa’nın yolu Düzce’ye düşer ve burada Çerkeslerle karşılaşır. Düzce’yi beğenen ve çevrede Çerkeslerin olmasına sevinen Tahir Ağa, Haymana’ya dönerek sülaleyi de alır ve Düzce’ye yerleşir.
Yerleşim yeri belirlendikten sonra Gute Tahir, bulundukları yere sülalenin thamatesi olan Abzah Mehmet Efendi’nin adını vermiş ve bunu resmiyete geçirmiştir. Köyün bilinen resmi ilk adı, Abzah Mehmet Efendi Köyü’dür. Ancak Tahir Ağa daha çok tanındığı için köyün adı halk tarafından ‘Tahir Ağa Köyü’ olarak değiştirilmiştir. Gutelerin Düzce’ye yerleşmesinin ardından Tahir Ağa’nın Tuğuj Salih’i davet etmesi üzerine Tuğujlar da Düzce’ye gelmiş ve buraya yerleşmiştir. Sonraları ise Tuğujlar Hapiyleri çağırmış ve bunları da başka sülaleler takip etmiştir.
15 Şubat 1944’te yaşanan büyük depremin ardından yerleşim, daha önceleri bataklık olan bölgelerin kurutulması ile şu anki merkezine kaymış ve yeni mahalleler kurulmuştur. Köyün bugünkü sınırları ise 1974’te çizilmiştir.
Gutehable halkı, çevresinde Çerkes köyleri bulunması nedeniyle Çerkeslerle etkileşimini ve iletişimini aktif olarak sürdürmektedir. Adıgeler arası voleybol turnuvaları gibi sportif etkinlikler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla iletişim devam etmektedir. Gençler düğünlerini genellikle adetlerin uygulandığı köy düğünleriyle yapmaktadır. Köydeki Çerkeslerin birbiriyle iletişimi ve kaynaşması yazın düzenlenen pikniklerle de sağlanmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan xabze bireylerin, ailelerin, akrabaların, komşuların birbirleriyle iletişiminde öncelikli etkendir ve sürdürülebilirliğini bu yaşam alanıyla korumaktadır.
Köyde halk eğitim kursu verilmektedir. Semt sahası niteliğinde spor kompleksi, civar köylerden taşımalı sistemle öğrencilerin geldiği ilköğretim okulu, köy sosyal tesisi bulunmaktadır. Köyün gençlerinin neredeyse tamamı üniversiteyi okumuş ya da halen okumaktadır.
Karadeniz ikliminin etki alanı içerisinde bulunan Gutehable köyünün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Son yıllarda faaliyete geçen organize sanayi bölgesi yeni iş imkânları yaratmış ve köyün ekonomik gelişimine katkı sağlamıştır.
Yolunuz Gutehable’ye düştüğünde Değirmen Kır Lokantası’nın Çerkes yemekleri eşliğinde köyün yemyeşil doğasının tadını çıkarabilirsiniz.
Köydeki sülaler:
Gute, Tuğuj, Hathko, Hapiy, Çetaw, Ulemko, Qoane, Hatukay, Hurme

Sayı : 2011 11