Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Halklar anayasalarını açıkladı

Farklı etnik köken, dil ve kültürden, yirminin üzerinde kişi ve kurumun ortaklaşa hazırladığı anayasal talepler, basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Açıklamada “demokratik, siyasal ve kültürel haklarını güvence altına alan, insan odaklı, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa inşa edilmelidir” dendi. Bu çerçevede tüm dil, kültür ve inançların kendilerini var etmesi için tüm kimlik haklarının yasalarla güvence altına alınması gerektiği de vurgulandı


Halklar konusunda faaliyet gösteren pek çok kişi ve kurumun ortaklaşa hazırladığı Anayasa talepleri, “Halkların Anayasası” başlığı ile düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu.
Yeni anayasaya ilişkin talepler arasında; “anadilde eğitim hakkı, zorunlu din dersinin kaldırılması, yaşam alanlarının anayasal güvenceye alınması” yer alıyor.
Toplantıda; Laz, Çerkes, Süryani, Ermeni, Gürcü, Hemşin, Rum, Kürt, Ezdi ve Pomak halkları biraradaydı.
Sivil toplum örgütleri ; Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (HADİG), Gürcü Kültür Merkezi, yönetmen Özcan Alper, müzisyen İlkay Akkaya, Can Şenliği Oyuncuları, Pencere Yayınları, Anadolu Kültür Araştırma Derneği (AKA-DER), Ermeni Nor Zartonk, Lazebura, Avrupa Süryaniler Birliği, Soykırım Karşıtları Derneği ve daha pek çok kurum ve kişi, ortaklaşarak hazırladıkları anayasa taleplerini, “Halkların Anayasası” başlığı ile kamuoyuna duyurdu.
Konuya ilişkin, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantının yapıldığı salona, “Halkların Anayasası” yazılı afiş asılırken, toplantıda, Hemşin Kültürünü Araştırma Derneğinden Hikmet Akçiçek, Jıneps gazetesinden İnci Hekimoğlu, Gürcü Kültür Merkezi’nden Eşref Yılmaz, Pêrî Yayınları’ndan Ahmet Önal ve Laz Mektebi’nden Pınar Bayraktar tüm kurum ve kişileri temsilen sözcü olarak çalışmalarla ilgili bilgi verdiler.
Anayasa taleplerinin ifade edildiği metni gazeteci İnci Hekimoğlu açıkladı. Çiçek’in birçok kesimi kendi makamında karşılayarak anayasa önerilerini dinlediğine ve görüştüğüne dikkat çeken Hekimoğlu, gönderilen önerilerin anayasa ile ilgili web sayfasında yer aldığını, ancak kendileri öneri gönderdikten sonra anayasa taslak metinlerinin hepsinin siteden kaldırıldığını söyledi. Toplumun tüm kesimlerinin anayasa yapım sürecine katılımlarının önünün açık olmadığını ifade eden Hekimoğlu, “Anayasa Profesörü Büşra Ersanlı, halkların dostluğu için yıllardır mücadele veren Ragıp Zarakolu gibi bu sürece katkıda bulunabilecek toplumun pek çok ileri unsuru cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. ‘Özgürlükçü’ bir anayasanın yapım sürecine gölge düşüren bu tutuklamalar, toplumun geniş kesiminde yeni anayasanın belli bir kesim tarafından, belli bir yönde yapılmak istendiği kaygısını oluşturmaktadır” diye uyardı.

‘Anadilde eğitim hakkı güvence altına alınmalı

Açıklamasına anayasaya yönelik olarak hazırladıkları önerileri sunarak devam eden Hekimoğlu, “Vatandaşlık tanımının soydaşlık temelinden uzaklaştırılması gerek. Halkların demokratik, siyasal ve kültürel haklarını güvence altına alan, insan odaklı, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa inşa edilmelidir” dedi. Bu çerçevede anayasanın Türkiye’nin taraf olduğu tüm evrensel hukukun da gereklerini yerine getirecek ve tüm dil, kültür ve inançların kendilerini var etmesi için tüm haklarının yasalarla güvence altına alınması gerektiğini ifade eden Hekimoğlu, “Anadil hakkı temel bir hak olarak tanınmalı. Kültüründen, dilinden, inancından dolayı çalışma hayatında ve kamusal alanda dezavantajlı konuma getirilmiş halklara pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Anayasada yurttaşların dini tarif edilmemeli. Zorunlu din dersi kaldırılmalı. Piyasa temelli hidroelektrik, termik, nükleer santraller halkların yaşam alanlarını tahrip edemez. Doğal yaşam alanları anayasa tarafından koruma ve güvence altına alınmalıdır” diyerek taleplerini sıraladı.

Basın toplantısında konuşan Pêrî Yayınları’ndan Ahmet Önal da, “Anatolia , Klikya, Lidya, Kürdistan, Lazistan, Trakya aslında bir soykırım havzasıdır. Bununla yüzleşmeden geleceği düzeltemeyiz. Bir tarih var ve biz bu tarihle yüzleşmek zorundayız. Bu yüzleşmeyi sağlayamadığınız durumda hazırlayacağınız anayasa da, hiçbir işe yaramayacaktır” dedi.

Sayı : 2012 02

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img