Gürcülerin yeni sesi

0
491

“Ya özne olup tarihimizi yapacağız, ya da asimilasyon gerçekliğine teslim olup yok olacağız. Ya onurluca var oluş, ya da onursuzca yok oluş…”Bu sözlerle bir bildiri yayınlayan Türkiyeli çok sayıda Gürcü aydının katkılarıyla gurculerinsesi.net adlı internet sitesi yayına başladı.
“Atalarımıza, kültürümüze, dilimize, kimliğimize bağlılığın bir göstergesi olarak ve gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza dil, kültür ve özgür bir kimlik bırakabilmek için Gürcülerin Sesi’nde buluşarak tarihsel sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışacağız” diyerek yola koyulan Türkiyeli Gürcülerden Fazlı Kaya şu bilgileri verdi:
“Yaklaşık bir yılı yakın bir süredir hem düşünsel düzlemde hem de ön hazırlıkları olarak devam eden çalışmalarımız sonucu bir ay kadar önce yayına başladık. Basına ve kamuoyuna yönelik anlayışımızı özetleyen çıkış deklarasyonumuzu ise Türkiyeli Gürcü aydınlarından oluşan 50 dostumuzun imzaları ile 20 Mart 2012 tarihinde duyurduk. Hedef kitlesi Türkiye Gürcüleri olup bu ana gövdenin yanı sıra Türkiye’de kimlik sorunları, talepleri olan diğer halklara ve emekçilere, işçilere özetle tüm mazlumlara, ezilenlere kendimizi anlatabilmek, Türkiye halkları ve emekçileri ile kimlik ve demokrasi mücadelesinde buluşmak. Türkiyeli Gürcülerde yaşanmakta olan asimilasyona karşı dil, kimlik, kültür mücadelesini Türkiye’nin demokratikleşme sürecini de içine alan demokrasi mücadelesi ile birlikte yürütmek, halkımızın bilinçlenmesine, örgütlenmesine katkı sunmak.”
Demokratik Gürcüler Platformu ve Türkiyeli Gürcüler Platformu’nun da bu sürece destek sunan Gürcü oluşumları olduğunu belirten Kaya, kendilerini internet sitesine yönelten sorunları da aktardı:
“Temel sorunlarımızın başında, resmi ideolojinin tek kültür, tek dil, tek kimlik yaratmak amacıyla uygulamış olduğu iradi-doğal asimilasyon politikaları ile dilimiz, kültürümüz ve kimliğimiz büyük bir yok oluş sürecine sokulmuştur. Anadilimizin, kimliğimizin ve kültürümüzün yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması önümüzde duran devasa sorunlarımızdandır. Türkiyeli Gürcüler asimilasyonun yok edici uygulamalarında son noktaya gelmiş olup eğer olumlu bir müdahale ile uygun araçlar devreye sokulamaz ise geri dönüşüm neredeyse imkansızdır. Bu anlamda dilimizin, kültürümüzün ve kimliğimizin yaşaması için Anayasal ve yasal güvencelerle tanınmamızı, geçmişte yaşatılan asimilasyonun yok edici izlerini ortadan kaldırmak için vergisini verdiğimiz, vatandaşı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türkiyeli Gürcülere ve benzer sorunları yaşayan diğer halklara pozitif ayrımcılık uygulayarak destek sunmasını istiyoruz.” (demokrathaber’den özetlendi)
 

Sayı : 2012 04

Yayınlanma Tarihi: 2012-04-01 00:00:00