Dünya Çerkes Birliği’nde tartışmalı toplantı

0
489

9 Şubat’ta Nalçik’te gerçekleştirilen Dünya Çerkes Birliği (DÇB) Genel Kurul toplantısına katılan İstanbul Kafkas Kültür Derneği başkanı Ümit Duman, toplantıyla ilgili değerlendirmesini Jıneps’le paylaştı.

“Toplantı salonunda bakan, milletvekili, eski başkanlar ve basın mensuplarından oluşan 56 kişi vardı. Toplantının başlarında, usül konusunda başkan Hauty Sohrokov, her gündem maddesi sırasında konuşmak isteyenlere ilk olarak 5-7 dakika süre vereceğini, aynı gündem maddesi için ikinci kez söz alan konuşmacılara 3 dakika süre vereceğini, bu şartların kendisi içinde geçerli olduğunu ifade etti ve bu, oylanarak kabul edildi.

Önceki dönemde mevcut olan Çalışma Grupları’nın belirlenen taslak üzerinden tekrar tanımı yapıldı. Öngörülen Çalışma Grubu üyeleri ve başkanları, –eklenerek ve değiştirilerek- düzenlendi. Dil Çalışma Grubu sırasında tartışmalar yoğunlaştı. Adigey delegesi Necdet Hatam ve Kabardey-Balkar delegesi Hafıtse Muhammed isimleri çevresinde tartışma oldu. Başkan ve çalışmalarla ilgili konu, Çalışma Grubu’nun içinde sonuçlandırılması şeklinde karara bağlandı. Yine Tarih Çalışma Grubu konusunda tartışmaların uzaması üzerine, çalışma kendi içinde yapacakları toplantı ile tartışma konusu sorunların çözüme bağlanması benimsendi. Diğer çalışma grupları için de benzer yöntem izlenerek, sadece gruplarda çalışacak isimler belirlendi.

Daha sonra sırasıyla gündem maddelerine geçilerek hızla kararlar almak hedeflendi. Ancak bir önceki yönetim döneminde KAFFED’e verilen görev gereği ve son DÇB Genel Kurulu sonrası yapılan tartışmlarda da kısa sürede redakte ve çevirisi yapılarak ilgili yerlere gönderilmesi kararı alınan Soçi ile ilgili deklerasyonun tartışmaları çok uzadı. Kabardeyce çevirisi tam ve güzel yapılmasına rağmen, Rusça çevirisinde bazı sözcüklerin çıkarıldığı ifade edildi. Bu sözlerin çıkarılmaması yolundaki taleplere karşılık Sohrokov, toplantı başında konuşma süreleri konusunda kendisinin koyduğu ilkeleri çiğneyip, her konuşmacının ardından eski karar ve deklarasyonun değiştirilmeden ilgili yerlere gönderilmesi yönünde konuşma yaptı. Başkanın bu ısrarlı tavrı karşısında delegeler bıkkınlığa düştü. KAFFED başkanı, bildirinin aynı şekli ile Duma, Rusya Başkanlığı, Başbakanlığı ve diğer yerlere gönderilmemesi halinde KAFFED tarafından kaleme alınan bildirinin geri çekilmesini talep etti. Sohrokov onu da reddetti. Pek de uygun olmayan bir dille konuyu yumuştmaya çalıştı. Sonrasında bu yazının tekrar redakte edilmesine karar verilerek konu kapatıldı.

Toplantı sonunda önermeyi düşündüğüm; DÇB’nin diasporada, evrensel değerlerin en çok savunulduğu ve geliştirildiği bir yerde (Brüksel olabilir), Avrupa’da bir ofis açılması talebimizi (aynı zamanda Moskova’da da olmalı) dile getiremedim. Başkanın Suriye ve Soçi konularındaki olumsuz tavrı da fazla ısrar etmemizin yararlı olmayacağı görüşü edinmemize neden oldu. Ayrıca, toplantı öncesi hem Türkiye delegeleri hem Amerika ve Karaçay-Çerkes delegeleri tarafından destekleneceği ifade edilen bu önerinin, Adigey’den ve Kabardey-Balkar’dan muhaliflerinin olduğu sonradan anlaşılmıştır.

Toplumumuzun en küçüğünden en büyüğüne her kurumunun verimli etkili ve etkin hale getirilmesi, çok hızlı devinen dünyamızda artık zorunluluktur. Zamanı – süreci yakalamak ne yazık ki önümüzdeki en ciddi sorundur ama önemli bir görevdir. Kurumlarımızın dönüşümü, yeniden yapılanması, yeni araçlar bulunup sorunlarımızın çözümlere kavuşturulması gerekmektedir.”

 

Sayı : 2013 04