Kafkas Dernekleri Federasyonu

0
568

Kafkas Dernekleri Federasyonu 1. Dönem Yönetim Kurulu

 

Genel Başkan: Cihan Candemir 

 

Yönetim Kurulu (Asil) 

1- Erol Taymaz 

2- Şamil Jane 

3- Ömer Küçüközcan 

4- Rauf Özel 

5- Fatih Bozkurt 

6- Uğur Apiş 

7- Handan Demiröz 

8- Murat Canlı 

9- Bersis Karabulut 

10- Metin Teber 

11- Nejat Altay 

12- Tuncer Özveri 

13- Eyüp Baloğlu 

14- Sami Korkut 

 

Yönetim Kurulu (Yedek) 

15- Betül Dinçer 

16- Ömür Enes 

17-  Fırat Kozok 

18- Zeki Kartal 

19- Erdoğan Akman 

20- Tolga Kaya 

21- Sadullah Batur 

22- Peyami Yılmaz 

23- Erol Kip 

24- Nevzat Yıldız 

 

Denetleme Kurulu (Asil) 

1-   Muhittin Ünal 

2-   Saffet Öztürk 

3-   Bedri Tokuç 

4-   Rahmi Ünver 

5-   Mesut Can 

 

Denetleme Kurulu (Yedek) 

1-   Şehir Özcan 

2-   Hakkı Baydar 

3-   İsmail Erol 

 

Onur Kurulu (Asil) 

1-   Aslan Arı 

2-   Rahmi Tuna 

3-   Muhittin Ünal 

4-   Muharrem Tanbay 

5-   Atay Ceyişakar 

 

Onur Kurulu (Yedek) 

1-   Muzaffer Kalkan 

2-   Mehmet Yener 

3-   Rauf Bozkurt 

 

DÇB Delegeleri  

1-   Muhittin Ünal 

2-   Nihat Yılmaz 

3-   Yaşar Aslankaya 

4-   Vacit Kadıoğlu 

5-   Fatih Bozkurt 

6-   Emel Bezek 

7-   Nesrin Çanga 

8-   Burhan Bay 

9-   Bekir Sami Yavuz 

10- Erdoğan Yaşar 

11- Yaşar Nogay 

12- Tuncay Tok 

13- Doğan Uğurtepe 

14- Alaattin Bayram 

15- Şamil Jane 

16- Toraman Çelik 

17- Muharrem Çurey 

18- Bülent Atçı 

19- Eyüp Baloğlu 

20- İbrahim  Şen 

21- Afitap Altan 

22- Necmettin Özdemir 

23- Mecit Tav 

24- Rahmi Aksu 

  

Sayı : 2009 12