Kafkas Dernekleri Federasyonu

0
45

Kafkas Dernekleri Federasyonu
IV. Dönem Yönetim Kurulu
Genel Başkan: Cihan Candemir
Yönetim Kurulu (Asil)
1- Erol Taymaz
2- Şamil Jane
3- Ömer Küçüközcan
4- Rauf Özel
5- Fatih Bozkurt
6- Uğur Apiş
7- Handan Demiröz
8- Murat Canlı
9- Bersis Karabulut
10- Metin Teber
11- Nejat Altay
12- Tuncer Özveri
13- Eyüp Baloğlu
14- Sami Korkut
Yönetim Kurulu (Yedek)
15- Betül Dinçer
16- Ömür Enes
17-  Fırat Kozok
18- Zeki Kartal
19- Erdoğan Akman
20- Tolga Kaya
21- Sadullah Batur
22- Peyami Yılmaz
23- Erol Kip
24- Nevzat Yıldız
Denetleme Kurulu (Asil)
1-   Muhittin Ünal
2-   Saffet Öztürk
3-   Bedri Tokuç
4-   Rahmi Ünver
5-   Mesut Can
Denetleme Kurulu (Yedek)
1-   Şehir Özcan
2-   Hakkı Baydar
3-   İsmail Erol
Onur Kurulu (Asil)
1-   Aslan Arı
2-   Rahmi Tuna
3-   Muhittin Ünal
4-   Muharrem Tanbay
5-   Atay Ceyişakar
Onur Kurulu (Yedek)
1-   Muzaffer Kalkan
2-   Mehmet Yener
3-   Rauf Bozkurt
DÇB Delegeleri
1-   Muhittin Ünal
2-   Nihat Yılmaz
3-   Yaşar Aslankaya
4-   Vacit Kadıoğlu
5-   Fatih Bozkurt
6-   Emel Bezek
7-   Nesrin Çanga
8-   Burhan Bay
9-   Bekir Sami Yavuz
10- Erdoğan Yaşar
11- Yaşar Nogay
12- Tuncay Tok
13- Doğan Uğurtepe
14- Alaattin Bayram
15- Şamil Jane
16- Toraman Çelik
17- Muharrem Çurey
18- Bülent Atçı
19- Eyüp Baloğlu
20- İbrahim  Şen
21- Afitap Altan
22- Necmettin Özdemir
23- Mecit Tav
24- Rahmi Aksu

Sayı : 2009 12

Yayınlanma Tarihi: 2009-12-01 00:00:00