Dağ ne kadar yüce olsa

0
1173

Dağ ne kadar yüce olsa

Yol üstünden aşar…

Yunus aştı dağları…

Kumbaraya atılan bir madeni para, bir tane daha…

Bir tane daha…

Kumbara dolduğunda anahtar ile açılan banka masası…

Şakır şakır ortayan dökülen madeni paralar…

Kuruşu, çeyreği…

Biriken sadece para değil…

Kültür birikiyor…

Dağ büyük, dağ kocaman…

Yolcu yolunda…

İlk harç koyulan banka, bir başka harca ön ayak olmuş…

Devletin temeli…

Osmanlı Bankasıyız…

Bir Türk geçen yüzyıl başında Sibirya’da…

Sibirya’da…

Şarap ve meyve satıyormuş…

Kimbilir belki Nevşehir’den belki Elazığ’dan…

Teşkilatı Mahsusa…

1917…

Kısaltmalar var…

Severim kısaltmaları…

BOA

ATASE

İspanya, Fas, Trablusgarp, Rusya, İran…

İnguş Aslan Giray…

Lezgi Haydar Bamatof…

İstokholm…

Grand Otel…

Kayserili Filib Efendi oğlu Fokyon Efendi…

Kredi Liyone Bankası…

Kafkas İttihad Cem’iyyeti’nin 20 Teşrin-i Sani 1333 (1917) Tarihli Kararları…

Bir dört olsun, dördü bir olsun…

ize vusside el-emru ile ğayri ehlihi fentazirsaa…

Kafkas İttihad Cem’iyyeti Tarafından Çerkesistan Ahalisine Hitaben Neşr Olunan Beyannamedir.

Arapça, Türkçe, Çerkesçe…

Üç ayrı dilde bir metin…

Daha 1918 değil…

Çar gitti…

Zamanıdır şimdi denerek…

Dördü bir olsun denmiş, üç ayrı lisanda…

""

""

""

Sayı: 2018 07
Yayınlanma Tarihi: 2018-07-01 00:00:00