Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Süreli Yayınlarımız 32

Nart dergisinden sonra, tarih sıralaması ile yer verdiğimiz süreli yayınlardan, arşivimizde olmayanlarla ilgili Kafkasya Bibliyografyası kitabındaki bilgileri aktaralım. Çağrımızı da yineleyelim; arşivimizde olmayan süreli yayınların isimlerini bu sayfada yeri geldikçe paylaşıyoruz. Kütüphanesinde olanlardan talep ediyoruz, lütfen bize ulaştırın, kopyalayıp iade etmek üzere emaneten rica ediyoruz.

Kafkasya Bibliyografyası – Sefer E. Berzeg, Chiviyayınları-2004

Abreklerin Günlüğü (1998-2001)
Samsun’daki Birleşik Kafkasya Derneği’nin organı olarak Ocak 1998’den itibaren yayınlanmaya başlayan aylık haber bülteni-gazete (4-6 sayfa). Dernek adına sahibi; Remzi Acun. Yazı işleri müdürü; Mustafa Asan. Yayın kurulu; Yonca Doğbay, Zübeyde Yüksel, Gupse Doğbay, Yusuf Ergül, Sacit Atilla, Halil Ertuğ, Cihat Oy. Gazetede dernek haberleri, röportajlar, Kafkasya ve diasporayla ilgili yazı ve yorumlar yer almaktadır. Şubat 2001’de çıkan 26. sayısıyla yayınına ara vermiştir.

Di Xabze (1999)
Kafkas Derneği Ankara Şubesi Xabze Araştırma Derleme Komisyonu yayın organı. Dernek adına sahibi; Bayar Şırayder. Sorumlu müdür; Hasan Seymen. Ocak-Şubat 1999’da ilk sayısı yayınlanmıştır (16 sayfa). İki sayı çıkabilen derginin adı Adige dilinde “Geleneğimiz” anlamına gelmektedir.

Genç Kafkas (2001)
Kafkas Derneği Adana Şubesi’nin yayınladığı aylık haber ve araştırma dergisi. Sahibi; Abdurrahman Atila. Yazı işleri müdürü; Tuğrul Aydınalp. Genel müdür; Hüdai Baran.

Neps
Bu sayımızda yer verdiğimiz Neps dergisi de arşivimizde yoktu. Nadir Yamaç ile irtibatımız sonrası bir kısım sayısı ulaştırıldı, çaba gösterenlere teşekkür ediyoruz.
Dergiyi yine önce Kafkasya Bibliyografyası kitabından tanıyalım.

Neps (2003)
Kahramanmaraş’ta bulunan Kafkas Kültür Derneği tarafından Eylül 2003’ten itibaren üç ayda bir yayınlanan kültür-eğitim dergisi. Dernek adına sahibi; Nevzat Tarakçı. Yazı işleri sorumlusu; Serkan Kurtaran. Genel koordinatör; Oğuz Arslan. Renkli ofset, yaklaşık 38 sayfadır. Neps Adige dilinde “Gözyaşı” anlamına gelmektedir.

İlk sayısı 2003 yılı Eylül ayında yayınlanan Neps’in periyodu 3 ay. İlk sayısından Neps imzalı “Başlarken”, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Tarakçı’nın “Misyonumuz ve Pozitif Enerji”, Yönetim Kurulu imzalı “Neden Neps” yazılarını veriyoruz. 2003 yılında başlayan ilk dönemin son sayısının tarihini bilmiyoruz. Bütün sayıları elimizde olmadığı için yayın yaşamını özetleyemiyoruz.

İkinci dönem 2012 yılı Temmuz sayısı ile başlamış, künye değişmiş. Bu bir festival özel sayısı ve bir de eki var. Ayşe Kuşçu’nun tez çalışması, Maraş Kuvay-i Milliye hareketinin liderliğini yapan Arslanbey’in yaşamını anlatıyor.

Bu sayıda iki yazı özellikle ilgimizi çekti. “Derneğimizden ‘Çerkeslerin Yeni Anayasada Yer Almasını İstedikleri Öncelikli Konular’ Hakkında Siyasilere Brifing” yazısı, ülkenin ve iktidarın siyasi yolculuğunu anlamakta önemli bir yazı. 9 yıl sonra durum değerlendirmesi yapmamızı, hafıza tazelememizi sağlayan bir yazı. “’Siyaset’ Geniş Katılımlı Yemekli Toplantıda Tartışıldı” yazısı da önemli.

Bu vb. yazılar, yorumlar, zaman zaman ifade ettiğimiz ‘patinaj yapıyor olma halimiz’in de yansıması. Elbet gün gelecek “ders çıkaracak” ve daha az patinaj yapıp daha fazla yol almayı becerebileceğiz.

***

NEPS
Eylül 2003 – Sayı: 1

Neps Kültür-Eğitim Dergisi
Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği adına
Sahibi: Nevzat Tarakçı
Yazı İşleri Sorumlusu: Serkan Kurtaran
Genel Koordinatör: Oğuz Arslan

Başlarken

Ümitle ve Heyecanla İleri, Daima İleri…

Büyük kültürler, güçlü toplumlar, sevgi, kardeşlik ve hoşgörü ortamlarında büyür, gelişir. Mikro milliyetçilik, kabilecilik çağ dışı bir mantıktır ve kültürün amansız düşmanıdır.
Hayatta her şey değişiyor, gelişiyor, yenileniyor. Bizler de akıp giden zamanın içerisinde, değişimin ruhunu doğru okuyabilmeli, doğru anlayabilmeliyiz. Felsefesi ve kültürüyle, belirlenen değil, belirleyen, değiştirilen değil, değiştiren olmalıyız… Yayın dünyasında imkânlarımızı zorlayarak, güzel kültürümüz, köklü tarihimiz adına daima yeni ufuklar yeni çizgiler yakalayabilmeli ve bunları aşabilmeliyiz.

Kültür çeşitliliğimizi, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, zenginleştirici buluyoruz. Gençlerimizin bu zengin kültürle tanıştırılmasını önemsiyoruz. Kültürümüzün tanıtılmasında ülkemizin geleceği adına ciddi faydalar görüyoruz. Bu kültür zenginliğiyle oluşan gücün, ülkemizin anayasal düzeni içinde, milli değerlerine saygılı, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne hizmet için, toplumumuzun kültürel ve ekonomik yönden güçlü olması maksadıyla kullanılmasının gereğine inanıyoruz. “Neps”in bu ilk sayısının ilgiyle ve beğeniyle karşılanacağını umuyoruz.

“Toplumumuzun geleceği, âdetleri, müziği, dansı, yemekleri kısacası kültürü zamanın yok ediciliği karşısında erirken bizler seyirci kalamayız.”

Aksi halde, okumayan, düşünmeyen ve kendini yenilemeyen insanların akıbetine uğrar, sararır, solar ve savrulur gideriz.

Biz daima sevgi, dostluk, kardeşlik, diyoruz. Daima ileri, ileri diyoruz! Kültürüyle, bilimi ve tekniğiyle, hoşgörüsüyle ileri… Mazisiyle barışık, çağdaşlığıyla, tarihi değerlerini sımsıkı kuşanmış haliyle ileri… Yorgunluk, bıkkınlık ve dahi tembellik yok… Ta ki özlenen kültür medeniyetleri oluşsun! Umulur ki, ülkemizde sivil toplum gereği gibi rolünü üstlensin… Oluşacak bu güzelliklerde bizim de bir damlacık ”neps”imiz olsun… (Kısaltılmıştır)

Neps

***

Neps

Sayı:1 Eylül 2003

Misyonumuz ve Pozitif Enerji

Nevzat Tarakçı*

“Üyelerinin kültür ve sanat düzeylerini yükseltmek, ekonomik bilgilerini geliştirmek, Kafkas kültür değerlerini derleyip incelemek, korumak, bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri üyelerine, Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtmak, Kafkas toplumu ile birlikte yaşadığımız toplumların üyeleri arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, Kafkas toplumunun kültürel ve diğer sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, böylece üyelerine, topluma ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır” diye özetlenebilir derneğimizin amacı.

Yaklaşık 2500 ailelik bir potansiyelle faaliyetlerini sürdüren derneğimiz…

Dernek olarak, toplumsal dayanışmaya çok önem veriyoruz…

Amaç, toplum olarak zengin kültürümüz, inançlarımızla iç içe, barış ve kardeşlik duygularıyla huzur içinde yaşamaktır.

Bugünlerde, asıl yoğun çalışmamız, yapımı devam eden “Kafkas Kültür Derneği Sosyal Tesisi” inşaatıdır…

Bizler unutmamalıyız ki, her zaman, her toplumda pozitif enerji üreten vizyona ve aksiyona ihtiyaç vardır…

Biledikçe keskinleşen negatif yanlarımızdan ziyade, akılcı politikalarla pozitif yanlarımıza bakarak idealist düşüncemizi hayata geçirmeliyiz.

Dernek, davranış kazandıran bir kurumdur, ciddi manada bir okuldur…

Hedef bellidir. Daha kültürlü, daha vasıflı bir toplum. Daha aydın bir cemiyet, sivil toplum hareketlerine gönülden katılan organize bir gençlik… (Kısaltılmıştır)

*Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

***

Neps

Temmuz 2012

Başlarken

Nevzat Tarakçı*

“Üyelerinin kültür ve sanat düzeylerini yükseltmek, ekonomik bilgilerini geliştirmek, Kafkas kültür değerlerini derleyip incelemek, korumak, bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri üyelerine, Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtmak, Kafkas toplumu ile birlikte yaşadığımız toplumların üyeleri arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, Kafkas toplumunun kültürel ve diğer sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, böylece üyelerine, topluma ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır” diye özetlenebilir derneğimizin amacı.

Yaklaşık 2500 ailelik bir potansiyelle faaliyetlerini sürdüren derneğimiz…

Dernek olarak, toplumsal dayanışmaya çok önem veriyoruz…

Amaç, toplum olarak zengin kültürümüz, inançlarımızla iç içe, barış ve kardeşlik duygularıyla huzur içinde yaşamaktır.

Bugünlerde, asıl yoğun çalışmamız, yapımı devam eden “Kafkas Kültür Derneği Sosyal Tesisi” inşaatıdır…

Bizler unutmamalıyız ki, her zaman, her toplumda pozitif enerji üreten vizyona ve aksiyona ihtiyaç vardır…

Biledikçe keskinleşen negatif yanlarımızdan ziyade, akılcı politikalarla pozitif yanlarımıza bakarak idealist düşüncemizi hayata geçirmeliyiz.

Dernek, davranış kazandıran bir kurumdur, ciddi manada bir okuldur…

Hedef bellidir. Daha kültürlü, daha vasıflı bir toplum. Daha aydın bir cemiyet, sivil toplum hareketlerine gönülden katılan organize bir gençlik… (Kısaltılmıştır)

*Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğimizden “Çerkeslerin Yeni Anayasada Yer Almasını İstedikleri Öncelikli Konular” Hakkında Siyasilere Brifing

Derneğimizin yönetimi, iktidar partisi Maraş milletvekilleriyle aile ortamında yemekli sohbette bir araya geldi… “Çerkeslerin yeni anayasada yer almasını istedikleri öncelikli konular” … konuşuldu, tartışıldı.

Sohbet toplantısı, Kahramanmaraş Ak Parti milletvekilleri Dr. Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu, Dr. Sıtkı Güvenç, il başkan yardımcısı Erol Arslan, merkez ilçe YK üyesi Av. Serdar Atalar ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Dernek başkanı Şahver Tuna:

“Ne yazık ki Çerkesler, bugüne kadar uygulanan asimilasyon politikalarıyla dillerini, örf ve adetlerini unutma tehlikesi yaşamaktadır.

Kültürler ancak dil aracılığıyla gelecek nesillere aktarılabilir. Bu konuda devlet desteği şarttır. Biz Çerkesler, insan temel hak ve özgürlükleri noktasında yeni anayasa sürecinde bu masum taleplerimizin takipçisi olacağız.” dedi.

Kafkas kültürüne vakıf…, geçmiş dönemde başbakanın danışmanlığını da yapmış olan Dr. Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu ise bütün dillerin saygıya layık olduğunu, hiçbir dilin yasaklanamayacağını, bu bağlamda Çerkesçe›nin de yaşatılması için hükümetin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Ramazanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu coğrafyada ne yazık ki asimilasyon uygulamaları olmuştur. Fakat gelinen bu noktada, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek herkes herkesin diline, dinine, hayat felsefesine saygılı olmak zorundadır.

Biz hükümet olarak ‘Asimilasyona hayır, entegrasyona evet!’ diyoruz…

Bir dünya lideri olan Sayın Başbakanımız bu konuda sizler gibi düşünüyor… Yeni anayasa için önemle altını çizdiğiniz ‘Dile sahip çıkma, yer adlarının iadesi…’ gibi temel hak ve özgürlüklerin yeni anayasada yer almaması için hiçbir gerekçe yok. Meclis’teki tek sıkıntı CHP ve MHP. Ne yazık ki bu iki parti, dil ve kimlikler üzerindeki baskıyı kaldırmak bir tarafa, Kürt veya Çerkes sözcüklerinin kullanılmasına bile tahammül edemiyor…

Geçmişte uygulanan asimilasyonist politikalar neticesinde unutulmaya yüz tutan dillerin yaşatılması için devlet gerekli desteği vermek zorundadır.

Ayrıca Çerkeslerin kendi dillerinde soyadı alması, Çerkes yerleşim yerlerinin isimlerinin iadesi yaşanan bu sürecin gereğidir. Türkiye, gelinen bu noktadan asla geriye dönemez. Yeni anayasa özgürlükçü bir anayasa olmak zorundadır.”

“Siyaset” Geniş Katılımlı Yemekli Toplantıda Tartışıldı

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği’nde düzenlenen programda, tek gündem maddesi olan “Toplumumuzun siyasete bakışı nasıl olmalıdır?” konusu konuşuldu, tartışıldı. Programa beklenenin çok üstünde ilgi ve katılım vardı. Kahramanmaraş merkezin dışında, çevre il ve ilçelerden gelen thamadeler, dernek başkanları ve köy muhtarlarının yoğun katılımına sahne olan programda, heyecan vardı, düşünce fırtınası vardı, ufuk vardı, birliktelik şuuru vardı.

Toplumumuzun pek de alışkın olmadığı, bugüne kadar çok da sıcak bakmadığı “siyaset” konusunun, bu sıcaklıkta konuşulması, uyumla tartışılması, kimilerine göre sürpriz olarak algılandı.

Program, dernek başkanı Şahver Tuna’nın … açış konuşmasıyla başladı. Bunu, “Toplumumuzun siyasete bakışı nasıl olmalıdır?” konulu küçük bir sinevizyon gösterisi takip etti. Konuşmaların başlangıç kısmında şu ifadelere yer verildi:

Demokratik toplumlarda fikir ayrılıklarını aşmak, uzlaşmak ve ortak hedefler oluşturmak ancak demokratik ortamlarda konuşmak, danışmak ve istişare ile mümkündür. Zaten, toplantı ve istişare, bizim de önemli bir geleneğimizdir. Bu gerçekten hareketle, doğru kararlar almak için durum analizini doğru yapmak ve doğru stratejiler uygulamak lazım. Ne acıdır ki gün geçtikçe Kafkas toplumu olarak sahip olduğumuz pek çok değer eriyor, yok oluyor. Yok olma tehlikesi yaşayan sadece dilimiz, folklorumuz değil, “yaşam kültürümüz”, “sosyal davranışımız”, “felsefi karakterimiz” bütünüyle değişime uğruyor, yok oluyor.

Unutmayalım, gelecek hedefi, talebi, umudu olmayan hiçbir toplum yaşayamaz. Demek ki kurumsal manada ciddi yol ve yöntem değişikliğine ihtiyaç var. Bu kültürün yaşatılması adına bu topluma samimi katkı sağlayan herkese minnettarız.

Konuşmacılar ve katılımcılar kısaca şu ana başlıklarda mutabık kaldı: Dilimiz yok olma, kültürümüz unutulma tehlikesi yaşarken bizlerin rahat uyuyabilmesi mümkün değil. Kafkas toplumu olarak hep, “Siyaset bize göre değil!” dedik ve siyasetten uzak durduk. O gün doğru yapmış olabiliriz fakat bugün şartlar çok değişti. Günümüzün en geniş hizmet yolu siyasettir, işsiz gençlerimizin sayısı gittikçe artıyorsa, dilimiz yok oluyor, kültürümüz unutuluyorsa, topluma hizmet etmenin yolu siyasetten geçiyorsa, biz zaman kaybetmeden siyasetle bütünleşip kültürümüze, toplumumuza bu yolla hizmet etmeliyiz. Artık “Biz de varız!” demeliyiz… Derneklerimizin sadece kültürel faaliyetlerle sınırlı kalmasına artık gönlümüz razı değil, işsiz gençlerimiz çığ gibi büyürken, dilimiz unutulurken, kültürümüz yok olurken, biz “kâfe”yle yetinemeyiz. Biz, asla çaresiz değiliz! Biz, çare bulmalıyız, çare olmalıyız. Gücümüz kültürümüz; kültürümüzse gücümüzdür! Bu gücü iyi kullanmalıyız. Toplumumuz eğer siyaseti bir hizmet yolu kabul edecekse, bağrından vasıflı, yetkin kişileri siyasete aday çıkaracaksa, bu adaylar Kahramanmaraş›ımızı, ülkemizi layıkıyla temsil edebilecek donanımda olmalı. Bu soylu toplumun diliyle, kültürüyle, birlikteliğiyle barış ve huzur içinde sonsuza kadar yaşaması için ne gerekirse yapılmalı. Gücümüz, birlikteliğimizdir. Bu gücü iyi kullanalım! (Kısaltılmıştır).

Yaşar Güven
Yaşar Güven
1958’de, Düzce Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nde doğdu. 1980 yılında İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Üyesi olduğu Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO) 50. yıl ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin (İKKD) 60. yıl Andaç çalışmalarının editörlüğünü yaptı. Her iki kurumun yönetim kurullarında görev aldı. Kurucusu olduğu firmada iş yaşamı devam ediyor. 2005 yılı aralık ayında yayın hayatına başlayan Jıneps gazetesinin kurulduğu tarihten itibaren yayın kurulu üyesi.

Yazarın Diğer Yazıları

KAFFED Genel Başkanı Ünal Uluçay’a itirazımdır

Nisan (2024) sayımızda yaptığımız söyleşide, sorduğumuz sorulardan birine verdiği yanıt nedeniyle Ünal Uluçay’a itirazım var. Soru ve yanıtı hatırlatayım: Jineps: Programınızda; “Siyasete katılımı destekleyen KAFFED; Yerel...

“Çerkeslerin anavatana nakilleri için ne anavatanda ne de Türkiye’de bir organizasyon bulunmamaktadır”

Suriye’deki “iç savaş” yani aslında “vekâlet savaşı”, önemli bir göç hareketliliği yaşanmasının nedeni oldu. Kafkasya’dan 19. yy’da sürgün edilen Çerkesler dönemin Osmanlı İmparatorluğu topraklarına...

Kayseri’den bağımsız Çerkes milletvekili adayı Mutlu Akkaya: ‘Bağımsız adaylık ortak kararımızdır!’

Mutlu Akkaya 1977 yılında Kayseri, Pınarbaşı, Kaftangiyen Köyü’nde doğdu. Eğitim hayatı sonrasında uzun yıllar ticaretle ilgilendi. Halihazırda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim faaliyeti sürdüren bir...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img