Anadil Çalıştayı

0
762

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından “Anadil eksenli çok dilli eğitim, sorunlar ve çözümler çalıştayı” düzenlendi. HDP Eğitim Politikaları Komisyonu koordinasyonunda HDP Genel Merkez binasında gerçekleştirilen çalıştaya Kürtçe, Ermenice, Çerkesçe, Arapça, Lazca, Süryanice dil uzmanları, Eğitim Sendikaları temsilcileri ile dil bilimciler ve HDP milletvekilleri katıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından “Anadil eksenli çok dilli eğitim, sorunlar ve çözümler çalıştayı” düzenlendi. HDP Eğitim Politikaları Komisyonu koordinasyonunda HDP Genel Merkez binasında gerçekleştirilen çalıştaya Kürtçe, Ermenice, Çerkesçe, Arapça, Lazca, Süryanice dil uzmanları, Eğitim Sendikaları temsilcileri ile dil bilimciler ve HDP milletvekilleri katıldı.
7 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin de bir süre katıldığı çalıştayda, Türkiye’de yaşayan çeşitli halkların anadilleri ile ilgili bilgiler aktarıldı. Çokdilli eğitim, bu alanda yaşanan sorunlar, anadilinde eğitimin pedagojik, psikolojik ve sosyal etkileri ele alındı. Çokdilliliğin temel bir eğitim, insan ve çocuk hakkı olduğuna vurgu yapılan çalıştayda Türkiye’de anadilinde eğitim ve çokdilli eğitim sorunlarına dair pek çok çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca, son yıllarda Türkiye’de yerel dillerin eğitimde kullanılmasını düzenleyen mevzuat değişiklikleri ve uygulamada yaşanan güçlükler ele alınarak bunların aşılmasında ne gibi adımlar atılması gerektiğine dair fikirler paylaşıldı.
Türkiye’de konuşulan farklı dillerin devlet politikalarından kaynaklı pek çok ortak sorunla karşı karşıya olmakla birlikte, her birinin kendine özgü sorunlara da sahip olduğunun vurgulandığı çalıştayda, söz konusu sorunlarla baş etme yöntemleri üzerine tartışmalar yürütüldü, öneriler getirildi. Öncelikle, anadili konusunda duyarlı bir siyasal parti olarak HDP’nin hem parti politikaları hem de parti içinde dilsel çeşitlilik ile ilgili tutum geliştirme konusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair fikirler de paylaşıldı.
Haber: Erdoğan Boz

Sayı : 2020 01

Yayınlanma Tarihi: 2020-01-06 00:00:00