Yine aynı nakarat

0
993

Gürcistan Başbakanı ile ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye olarak Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesile ile vurguluyoruz. Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının Gürcistan’ın toprak bütünlüğü içinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzumuzu bu vesile ile tekrarlamak isterim” sözleri toplumumuzda üzüntüyle karşılanmıştır.

Çok iyi bilindiği üzere, Abhazya ve Güney Osetya’nın Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün bir parçası olmadığı tarihsel ve kültürel bir gerçekliktir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bu doğrultuda gerekli siyasal adımlar atılmış ve Abhazya Cumhuriyeti ile Güney Osetya Cumhuriyeti, bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu iki genç Cumhuriyet, Gürcistan’ın tek yanlı işgal girişimleri ve saldırılarına karşı topraklarını ve bağımsızlıklarını savunmuşlar ve bunu yaparken, Gürcistan’ın kendi sınırları içerisindeki toprak bütünlüğüne yönelik hiçbir saldırganlık içine girmemişlerdir.

Ülkemiz Türkiye’nin istikrarlı ve barış içerisinde bir Kafkasya bölgesinden ekonomik, sosyal, siyasal ve benzeri tüm alanlarda sayısız faydalar sağlayacağı tarafsız gözlemcilerin ortak tespitidir. Açıklamada da önemle vurgulanan “barışçıl yöntemlerin” temelde, halkların birbirlerinin haklarına karşılıklı olarak azami özeni göstermeleri ile mümkün olacağının altını önemle çizmek istiyoruz. Bölge ülkelerinin tamamının güçlü ilişkiler tesis ederek birbirlerini desteklemeleri Kafkasya’daki barış ve huzura hizmet edecektir.

Abhazya ve Güney Osetya’yı yok sayan yaklaşımlar hiçbir tarafın çıkarına olmadığı gibi bölge barışına da zarar vermektedir. Türkiye’den beklentimiz Gürcistan ile olan güçlü ilişkilerini bölgesel barışı güçlendirmek üzere kullanması, Abhazya ve Güney Osetya ile karşılıklı saygıya dayalı barışçıl ilişkilerin Gürcistan’ın da çıkarına olduğunu en üst düzeyde gündeme getirmesidir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu


Abhazya Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlet olarak vatanı olan topraklarda var olmaya, dünyaya yayılmış ‘Abhaz Halkı’ da bu doğrultuda bölge barışına ve istikrarına katkı sunmaya devam edecektir.

Abhaz Dernekleri Federasyonu


Gürcistan başbakanının ülkemize yaptığı ziyarette, devletimizin çeşitli kademelerinde, Güney Osetya-Alanya ve Abhazya konusu için, Gürcistan’ın toprak bütünlüğü içerisinde sorunun çözülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Konuyu, yüzlerce yıllık tarihi gerçeklerle açıklamak mümkün olmakla birlikte, o kadar eskilere gitmeden, sadece yakın tarihteki gelişmelere bakmak bile durumu açıklamaya yeterlidir

1- Sovyetler Birliği’nin dağılma döneminde, birlikten ayrılan ülkelerin sınırları belirlenirken problem olan yerler için bir yasa çıkarılmış ve bu bölgelerde referanduma gidilmesi ve halkın vereceği karar doğrultusunda barışçıl çözüm üretilmesi kararlaştırılmıştır. Bu yasaya göre yapılan referandumda, Gürcistan toprağı sayılmasına halk %90 oranının üzerinde karşı çıkmıştır.

2- Bu sonuç Gürcistan tarafından kabul edilmemiş ve yıllar içinde defalarca askeri güç kullanarak bu halkları sindirmek istemiş ve sonuç itibariyle gelinen noktada, Güney Osetya-Alanya ve Abhazya, bedelini canları ile ödeyerek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Tarihsel gerçeklerle uyumlu ve geri dönüşü olmayan bu süreçten sonra, bölgenin huzur ve barışı için bugün yapılması gereken, ikili ilişkilerin tekrar nasıl kurulacağına bakmaktır. Bölgede önemli bir gücü olan ülkemizden beklentimiz ise tarihi ve günümüz gerçekleri uygun, tüm tarafların kabul ettiği barışçıl bir çözüme katkı sağlamasıdır.

Alan Kültür ve Yardım Vakfı


1 Haziran’da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ve Recep Tayyip Erdoğan’ın ikili görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Türkiye olarak Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesile ile vurguluyoruz. Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının Gürcistan’ın toprak bütünlüğü içinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzumuzu bu vesile ile tekrarlamak isterim” dedi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz