‘İstişare Toplantısı’nda Jineps’in mesajını Erdoğan Yılmaz okudu

0
730

Değerli Hazirun 

Bizler -Çerkesler- çocuklarımızın torunlarımızın emaneti olan kimliğimizi yaşatabilmek, geleceğe taşıyabilmek çabası içindeyiz. 

XIX. yy’dan bu yana anavatan-diaspora bölünmüşlüğü içinde, yaşadığımız hemen her yerde yerelden uluslararası örgütlenmelere aklımızın yettiğince çaba gösterdik. Vardığımız aşamada, yerel ve dünya ölçeğinde, mevcuttan daha iyi bir durumda olabileceğimiz gerçeği ile yüzleştiğimizi ve en azından bu tespitte Çerkesler olarak uzlaşabileceğimizi düşünüyoruz. Gerekçe olarak birçok neden sıralayabiliriz. Temel nedenlerden biri siyaseten gerekli iradeyi gösteremeyişimizdir. Böyle devam edip etmemesi bize bağlıdır. 

Çerkesler birbirinin içinde iki ayaklı bir mücadele veriyor: 

*XIX. yüzyıla dair adalet -Çerkes soykırımı ve sürgününü RF ve uluslararası topluluğun kabulü, sürgün ulus statüsü, çifte vatandaşlık, tarihsel topraklara koşulsuz geri dönüş hakkı-,  

*Bütün kimliklerle eşit kültürel-demokratik haklarla kimliği yaşatmak ve geleceğe taşımak.  

Buna denk düşen siyaset ve örgütlenme, kimlik mücadelesinde karşılığını bulabilir. 

Kimlik sorunu siyasidir, demokrasi sorunudur. Eşitler temelinde ele alınması gereken bir sorundur. Gerçek demokraside hiçbir kimliğe, kültüre, dile ayrıcalık yoktur. Anavatanda, diasporada, yarının olası bağımsız Çerkesya’sında da Çerkeslere gerekli olan demokrasi, daha fazla demokrasidir. 

Konuya dair genel bir ön kabulün sağlanması, Çerkeslerin siyasetin izleyicisi değil bilinçli ve aktif öznesi olması, kendilerine ait kararları kendilerinin vermesi doğrultusunda birleşik bir irade ortaya koymak için harekete geçmesi, kimliğimize ait durumun böyle devam etmemesi için gerekenlerdendir. 

KAFFED, 2003 yılında kuruldu. Bugün itibarıyla 56 dernek, 18 yıllık deneyim söz konusudur. 

Web sayfasındaki ilke ve talepler faslında, doğası gereği siyasi içeriği de olan metinlerin altına, KAFFED’den bağımsız Çerkeslerin çoğunluğu imza atacaktır. Önemli olan pratik karşılığıdır ki sıkıntılı olan da bu yandır. 

Çeşitli bölge ve kentlerden, farklı sosyal tabakalardan üye çeşitliliğiyle net siyaset üretilememiş, üretilen uygulanamamış, kültürel ve siyasi alan arasında sıkışmışlık her zaman sorun olmuştur. Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin antidemokratik uygulamalarında genel tavır idarei maslahatçıydı, DÇB konusundaki tavır da… Geleneksel yapı, Türkiye genel seçimlerinde net bir tavır alamadı. Siyaseten tavır alma çekinikliğini yansıtan “bütün partilere eşit mesafede olmak” anlayışıyla bir seçim döneminde “bütün Çerkes adaylara destek” anonsu yapıldı. Tüzük ve seçim bildirgesinde açıkça Türk’ten başka kimlikleri tanımayan partilerle araya mesafe koyulamadı. 2019 yılı yerel seçimlerinde KAFFED Başkanı’nın AKP’den ilçe meclis üyelik adaylığı doğal olarak tartışıldı.  

Zaman içinde farklı federasyonlar kurulurken hiyerarşik yapılarda nefes alamayan bir kesim genç Çerkes, yatay örgütlenme modeli platformlara yöneldi. Bunlar KAFFED’in pratiğinden bağımsız da gerçekleşebilirdi ancak neden-sonuç ilişkisi irdelendiğinde “boşlukların doldurulması” olarak özetlenebilecek bir değerlendirme de yapılabilir. Özellikle siyasetin boşluk kabul etmediği örneklerle ortadadır. 

KAFFED, siyaseten birleşik bir irade ortaya koymakta çeşitli nedenlerle zorlandı. Elbette yasal çerçeve de etkiliydi. Türkiye siyasi yelpazesindeki hemen her partiye –hatta tüzüğünde kimliğimizi açıktan reddedenler dahil– oy veren Çerkeslerin de üye olduğu derneklerin birliğinden söz ediyoruz. Bütün bunlara karşın yeni bir yol açmak dahil bir çözüm bulunmalıydı, bulunmalı ve daha fazla ertelememeli. 

Çerkeslerin 1864’ten bu yana dünya ölçeğinde yaşadıklarından, birikimlerinden süzülmüş olanlar ellerini güçlendirmektedir. Birikimi toparlamak, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde değerlendirmek, sonuçlar çıkarmak, paylaşmak, geleceğe yönelik olası senaryoların belirlenmesinde ön açıcı olacaktır. Daha az yanlış ve daha az tekrar yaparak ilerlemeyi sağlayacaktır. 

Görevini tamamlayan Başkan ve Yönetim Kurulu’na teşekkür; yeni Başkan ve Yönetim Kurulu’na kolaylık ve başarı diliyoruz.  

Çerkesler dünya kültür mozaiği içindeki yerini almak için mücadeleye devam edecek, diğer halklar kadar, ne eksik ne fazla…  

  

27.11.2021 

Jineps Gazetesi  

Yayın Kurulu 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz