«Гум изэхашlэхэр»

0
292

Сурэтышlэ цlэрыlоу Бжыхьакъо Ахьмэд Ёзел «Гум изэхашlэхэр» зыфиlуагъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Чьэпыогъум и 5-м Станбул къыщзэlухыгъ. 

Станбул Щищли хьаблэм дэт сурэт къэгъэлъэгъопlэ гупчэм къэгъэлъэъоныр Бжыхьакъом аужырэ илъэсхэм ышlыгъэ хэушъхьафыкlыгъэ сурэтхэр арых къзгъэкlэрэкlагъэр. 

Шэкlоъум и 12-м нэсэ къэгъэлъэгъоным lоф ышlэщт. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz