ТАДНЕТ и програмитlу

0
313

Кlодыжьыным ищынагъо зышъхьащыт бзэхэм защтегущыlагъэхэ Ныбжьыкlэ Зэфэс, Чьэпыогъум и 7-8-р ыкlи Чьэпыогъум и 22-рэм щыlагъэ Пшысэхэм я Фестивал, Кlодыжьыным Ищынагъо Зышъхьащыт Бзэхэхэм я Хьытыу (ТАДНЕТ) зэхищагъэх.

Станбул ихьаблэу Бейкоз щыlэгъэ Ныбжьыкlэ Зэlукlэм гухэлъэу пхырыщыгъэр, ежьыр е иунагъо кlоцl арыми, кlодыжьыным ищынагъо зышъхьащыт бзэхэм ягугъ зышlыхэрэм, мы гумэкlыгъом иlоф зезыфэхэрэм яныбжьыкlэхэр зэфащэсыныр арыгъэ. Мэфитlо кlогъэ зэlукlэм, шlэныгъэлэжьитlу ягъусэу, Бзэхэм я социялнэ псэlахь (яхьакъ) икъэгъэгъунэн фэгъахьыгъэу лэжьапlэхэр (ателие) зэрагъэчэпыгъэх. «Кlодыжьыным Ищынагъо Зышъхьащыт Бзэхэм я Пшысэ Фестивал II-рэр.» зэхэзыщагъэр, Лаз Иниститутымрэ Станбул Кавказ Културэ Хасэмрэ ары. Чьэпыогъум и 22-рэм зэlуахыгъэ Фестивалыр зэрищагъ, Исмаил Авджы Буджаклищи, фестивалыр эхигъэуцуагъ Сюмее Аныл.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz