Murat Cemal Zengin

2 yazı

21 Mayıs’ı Düşündükçe

Klasik bir başlık olsa gerek.  Peki biz, yani Türkiye Kafkas Diasporası 150 senedir yeteri kadar klasikleşmedik mi?  Bence fevkalade bir roman oluruz. İçimizde günümüz dizilerini geçebilecek entrikalar, yalanlar, kısacası her şey mevcut. Bir...

Gelişen Dernekçiliğimiz

Dernekçilik anlayışımızda sapmalar olduğunu düşünüyorum. Bu sapmaların da kötü yönde olduğu görüşündeyim Çünkü dernekler sadece eğlence, dans, düğün, yemek, festivaller temeline oturtuldu. Benim de mensubu olduğum kuşakta dernekçilik anlayışı, gerçekten acı ama,...