Hakan Metin Mercan

2 yazı

Kültür Mirasımız Bizi Tanımlamada En Doğru Araçtır.

Kuzey Kafkasya tarihine bir bakın; Kuzey Kafkasya Halkları’ nın tarih sahnesine çıktığından bugüne hep savaşmış olduğunu görürsünüz. Öyle ki, çoğu zaman bu savaşlar aralıksız 200 yıl, 300 yıl süren savaşlardır. Dolayısıyla 4000 yıllık Kuzey...

Kimlik Sorunlarımız Üzerine Bazı Düşünceler

Kimlik; Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji ya da diğer bir değişle Toplumbilim, İnsanbilim ve Ruhbilim çalışmalarının en hassas konusudur. Bunların altında Siyaset, Tarih, Mitoloji, Arkeoloji konuyla yakından ilgilenen alanlardır. En altta yer alan...