Cemalettin Özbay

4 yazı

Ayşet (Ayşe)’in Öyküsü

Kırım Hanlığa Hazinesi’ne mali gelir sağlayan “Çapaçul Seferleri” adı verilen çıkarmalar, yılda en az iki defa olmak üzere dü­zenli olarak Kuzey Kafkasya’ya yapılıyordu. O dö­nemde Osmanlı ticaretinin en önemli ve değerli...

Rumeli’den Çerkes Göçü

Kırım Savaşı’ndan (1854-1856) sonra Rusya hedefini Kafkas­ya’ya yöneltmişti. Yaşanan Çerkes-Rus Savaşı (1860-1864) sırasında periyodik olarak Kafkasya Rus işgaline girmişti. Bu sıralarda yaşanan sürgünlerde yerel halkın bir kısmı Anadolu’ya doğru gelirken bir...

Aile Armalarının Tarihçesi

Çerkesler, takriben bin yıl önce Kafkas dağları arasında yaylalarda, kuytu yerlerde dağınık olarak yaşıyorlardı. O ta­rihlerde Kafkasya’nın Kuzey-batısı’nda yer alan LEĞUNAK adı yerilen dağda Tube Hase (Milli Meclis)’ leri bulunuyordu. Bu...

Çerkesya ve Çerkesler

Çerkesya’da kabilelerin belli noktalarda değişik adlar ile yaşarlarken bir bölümü Doğu Roma’nın egemenliği altında VII. yüzyıla kadar yaşadı. Daha sonra Hazar Devleti’nin yardımı ile bağımsız oldular. Aynı yüzyılın ortalarında Güney’de Arapların egemen...