Papa’nın Kışkırtması Gerginliğe Neden Oldu 

0
597

Hristiyanlığı değil, emperyalizmi temsil ediyor

Katolik Dünyasının ruhani lideri Papa’nın, Almanya’da yaptığı konuşmada Bizans İmparatoru’ndan alıntıyla söylediği, “Muhammed dini kılıçla yayma emri dışında ne yenilik getirdi” sözleri, İslam aleminde yeni bir infiale yol açtı. Çeşitli İslam ülkelerindeki dini liderlerin sert açıklamalarını, Pakistan parlamentosunun aldığı kınama kararı ve açıklamasını geri çekmesi talebi izledi. Türkiye’den de hükümetteki AKP’nin bir milletvekili yanıtladı papayı; “Sözleri cehaletten değilse hıyanettendir!..” 

Tüm dünyada Müslümanlar, bir alıntıyla veya bir çizgiyle infiale geliyor, ama dökülen Müslüman kanı ırmak olmuş, Afganistan’da, Irak’ta, Filistin’de, Lübnan’da kan gövdeyi götürüyor, her gün onlarca Müslüman katlediliyor, İslam dünyasından doğru düzgün tepki çıkmıyor. Karikatürle, konuşmayla ortaya çıkan infial Filistin’de dökülen kanlar için çıksaydı, hiç şüphesiz ki, emperyalizm ve uşakları böylesine pervasızca saldırılar düzenleyemezlerdi. 

Bugün Papa’nın patavatsızlığı, dün Bush’un “haçlı seferi” gafı, Huntington’un “medeniyetler çatışması”, vb… Bunların tümü, yeni emperyalist paylaşım savaşına örtü dışında bir anlam taşımıyor, bir işlev görmüyor. Gelinen noktada Bush’un haçlı orduları, Lübnan’da Müslüman birliklerle takviye ediliyor örneğin. İstedikleri kadar üstünü örtmeye çalışsınlar, halklar bunu görüyor, algılıyor, tutumlarını da ona göre belirliyorlar. Müslüman ya da Hristiyan, fark etmiyor. Örneğin, bunca yaygaraya rağmen, Ortadoğu’da emperyalizm ve siyonizmin tutuşturduğu savaş ateşinin dumanları arasında, bölgenin Müslüman ve Hristiyan halkları birbirine girmiş değil. Orada çatışan hiç de Müslümanlık ve Hristiyanlık’ta temsil edilen iki medeniyet değil. Orada, emperyalizmin halklara karşı giriştiği kirli bir savaş sürüyor. Ortadoğu halkları; Müslüman’ı, Hristiyan’ı, dinsiziyle emperyalist haydutlara karşı savaşıyor. Medeniyet katillerine karşı, medeniyeti savunuyorlar. Kültür katillerine karşı kültürü. Hem öyle yerel kültür, yerel medeniyet falan da değil. Bugün Ortadoğu halklarının kan ve can pahasına savunduğu, aslında, tüm dünya halklarıdır, insanlıktır. 

Papa’nın gafını düzeltmeye çalışan Vatikan, “Papa İslam’a saygı duyuyor, fakat dinsel motivasyonlu şiddete karşı çıkıyor” açıklaması yapmış. Aslında bir açıklamaya bile gerek yoktu. Papa’nın şiddetin hiçbir türüne karşı olmadığı, hatta desteklediği biliniyor zaten. Ne Afganistan’da, ne Irak’ta, ne Filistin’de ve ne de Lübnan’da halklara uygulanan emperyalist-siyonist şiddete yönelik tek bir itirazını duymadı Dünya. Kendileri görünürde Katolik Hristiyan aleminin temsilcisidir, fakat tüm hayatı ve eylemiyle emperyalizmi temsil etmektedir. 

Emperyalizm bugün halklara karşı savaşına ‘İslami terör’ kılıfı uydurduğu için, Papa Müslümanlar’ı karşısına alabiliyor. Yarın mücadele başka ve daha doğru kanallarda birleşip, düzenin temellerini tehdit etmeye başladığında, emperyalizm için siyasal İslam yine ‘cici’ hale gelirse, kimsenin kuşkusu olmasın, Papa hazretleri Hz. Muhammed’i öven yeni alıntılar bulup çıkaracaktır. 

  

Sayı : 2006 10