Tüm Çerkes diasporasına önemle duyurulur

0
479

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti (KBC), Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti (KÇC), Adıgey Cumhuriyeti (AC) Hükümetleri ve Parlamentoları nezdinde, Çerkesya’ nın kendi isteğiyle Rusya’ya katılmasının 450. yılını 2007 yılında kutlama kararı almışlardır. Bilindiği gibi bu tarihi gerçekleri yansıtmayan yalan 50-60 yıl önce Sovyet tarihçileri tarafından ortaya atılmıştı. Bu yalanı destekleyen anıtlar da Nalçik ve Maykop’ da meydanları kirletmektedir. Bundan 10 yıl önce, 440. yılı kutlama çabaları o zamanki sivil toplum örgütleri ve tarihçiler tarafından engellenmişti. Ancak bugün bürokratların yanı sıra sivil toplum örgütleri (Adıge Khase’ler, Dünya Çerkes Birliği vb.) kendi şahsi çıkarları adına halkımızın geleceğini ipotek altına sokmak istemektedirler. Bunlar sizlere bu konunun o kadar önemli olmadığını, bu konunun Rus-Kafkas savaşlarıyla ilgisinin olmadığını, cumhuriyetlere bu kutlamalardan dolayı büyük paraların akacağı gibi bir çok neden sayacaklardır. 

Bu kutlamalarla ilgili olabilecek programlardan bazıları: 

-Basın yayın organlarınca (radyo, televizyon, gazete, dergi, internet vs.) konu bir yıl boyunca irdelenecek, halkın bilinç altına yerleştirilecektir. Propoganda son iki aydır başlamıştır bile. 

-Eğitim Bakanlıklarınca tüm okullara talimatnameler gönderilerek çeşitli dallarda yarışmalar düzenlenecek (resim, müzik, kompozisyon, şiir vs.), çocukların beyinlerine “Rusya’ya Çerkesya’nın gönüllü katılması” masalı kazınacaktır. 

-Kültür Bakanlıklarınca tüm köylere kadar konser, tiyatro, resim gibi bir çok alanda insanlara 450. yıl masalı anlatılacaktır. 

-Gazeteciler, ressamlar vs. arasında tematik yarışmalar yapılacak, 3-5 bin ruble karşılığında makaleler yazmaları, resimler yapmaları vs. sağlanacaktır. 

-Üç Cumhuriyet birlikte, Moskova’da Adıge Kültür Haftası ya da ayı düzenleyecek, Dünya’ya 450 yıllık birlikteliğimiz yalanını kanıtlamaya çalışacaklardır. 

Bu konu yalnızca yerel yönetici ve bürokratların isteği değil, merkezi Moskova yönetiminin de parmağı vardır. 

Şimdilik bu kadar, bilgilerinize sunulur.. 

Saygılarımla..    

KHUADE Adnan 

21.08.2006 , Kaynak: Marje 

 

Sayı : 2006 10