Adige Nibjic’e Program (Adige Gençlik Proğramı) 

0
496

Bugünkü dünya uygarlığının oluşumuna çok önemli katkılar sağlamış olan ‘‘Adigeler’’ yok olmamalıdır. Ulusal değerlerimizin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi; her nerede yaşıyorsak yaşayalım öncelikle biz Adigeler’in görevidir. Adigeler’in kalıcı olarak ulusal varlıklarını koruyup geliştirebilecekleri tek yer anavatanlarıdır. 

Gençlerimiz, toplumun en dinamik ve duyarlı kesimidir. Onlar halkımızın yarınıdır. İşte bu gerçeklerden hareketle geleceğimiz olan gençlerimizin; ulusal sorunlarına duyarlı, kendi dil ve kültürünü özümsemiş, dünya gerçeklerini tanıyan ve algılayan, yerel değerlerinden kopmadan evrenseli kavramış, inançlı, kararlı, iyi yetişmiş kadrolar olarak hazırlanmaları için, onlara destek olmak ve özendirmek amacıyla Adige Nibjic’e Program ‘‘GUFES’’ 1999 yılında oluşturulmuştur. 

Bu programın çalışma alanı ‘‘Adıge Cumhuriyeti”dir. Hedef kitlesi; Adige gençlerinden; Dil, Kültür, Sanat, Bilim, İletişim vb.. alanlarda öğrenim gören ya da bu alanlarda çalışanlardır. “Gufes” gönüllülük ve proje birlikteliği temelinde oluşturulmuş, güvenin esas olduğu, sivil bir girişimdir. Program ilk çağrı metninde de belirtilen, yukarıdaki amaç ve çalışma anlayışını benimseyen, kendisini Adige halkına karşı sorumlu sayan bütün dostlara açıktır.  

Oluşumundan bu güne kadar 160 katılımcı; programa görüş, öneri ve katkılarıyla destek olmuştur. 

Bu katılımcılar; Türkiye, Almanya, Amerika, İngiltere, Suriye, Hollanda, İsviçre, İsrail, Danimarka, Adigey ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti gibi çok farklı ülkelerde yaşayan, “..Adige Halkının Geleceğinde Ben de Varım…” diyen kişilerdir. 

 “Gufes” Adıge Cumhuriyeti’ndeki gençlerden; Dil, Kültür, Sanat, Bilim, İletişim vb. alanlarda özellikle Adigece öğrenim gören ya da bu alanlardan birini meslek olarak seçmiş çalışan gençlere ‘‘AYLIK DESTEK BURSLARI ve YILLIK BAŞARI ÖDÜLLERİ’’  vermektedir.  

Bu kapsamda 1999’dan bugüne kadar; 187 kişiye destek bursu, 13 kişiye yıllık başarı ödülü verilmiştir.  

Burslar ve başarı ödülleri; belirlenmiş kriterlere uygun olarak gösterilen adaylar arasından, Adıge Cumhuriyeti’nde oluşturulan geniş katılımlı bir komisyon tarafından seçilmektedir. 

Gufes”‘in bursları ve başarı ödülleri, Adigey Cumhuriyeti’nde basın yayın kuruluşları ve geniş bir kitlenin katılımıyla dağıtılmaktadır. Ayrıca her yıl sonunda katılımcılarımıza çalışmalarımız ve gelir-gider bilgileri ayrıntılı olarak ulaştırılmaktadır.”Gufes”‘in başarısı ve çalışmalarının devamlılığı; katılımcılarımızın görüş ve önerileriyle desteklerinin sürmesinin yanı sıra programı yakın çevrelerine anlatarak yeni katılımcıların aramıza katılmasıyla sürecektir.  

 

GUFES Diaspora’da Buluştu 

GUFES” Adıge Gençlik Programı Katılımcılar Toplantısı 25-26 Kasım 2006 tarihleri arasında Düzce’de yapıldı. Açılış konuşmasını Sn. Memduh Ceylan yaptı. Toplantının genel kurallara ve geleneklerimize göre yürütülmesi amacıyla, saygıdeğer büyüğümüz ve yıllardır Adiğe kültürüne emek vermiş ağabeyimiz Sn. Özdemir Özbay’dan Thamadelik yapması rica edildi. 

Sn.Özdemir Özbay, bu toplantıya katılmış olmaktan ve bu vesile ile Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ve çok uzun zamandır göremediği dostları bu sayede görmüş ve özlem gidermiş olmaktan büyük sevinç duyduğunu heyecanla belirtti. 

Gufes kurucularından Kaya Şenvar kısa bir giriş yaparak; Gufes katılımcılarını ve konukları tek tek isimlerini okuyarak tanıttı. Adigey’den Sn. İbrahim Çetaw’ın yaptığı güzel sunumda; Gufes’in Adigey Cumhuriyetinde; Dil, Kültür, Sanat ve Bilim alanında öğrenim gören yada çalışan gençlere yönelik olarak 1999 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmaları ayrıntılı olarak anlattı. Yine Adigey’den kurucu Sn.Mehmet Yedic; GUFES ‘in oluşturulma amacı, yaptığı çalışmalar, hedefleri ve etkileri üzerine geniş açıklamalarda bulundu. Katılımcıların ve konukların tüm sorularına, yapıcı eleştirilerine şimdi ve her zaman açık olduğunu belirtti. 

Daha sonra gelen sorular ve öneriler tek tek cevaplandırıldı ve tartışıldı. 

ÖNERİLER: 

1-Her katılımcının 2007 yılında en az bir kişiyi Gufes’e kazandırması gerektiği, 

2-GUFES Yapılanmasının Adigey’de Vakıf yapısına kavuşturulması, 

3-2007 Yılının yaz aylarında birinde, tüm katılımcılarla birlikte Adigey’e bir gezi yapması ve 2.toplantının orada gerçekleşmesi, 

4-GUFES Organizasyonun şirketleşmesi için neler yapılabilir.? Araştırılması, 

5-Yıllık katılımcı yukumluluklerimizi arttıralım önerisi, 

6-GUFES Web sitesinin daha aktif çalıştırılması önerisi, 

7-GUFES Organizasyonunun daha geniş kesimlere duyurulması önerisi yapıldı. 

Son olarak JİW Adında yeni bir Müzik grubunun ürettiği ilk Adiğe Halk Şarkıları, Gıbzeleri ve derlemeleriyle ilgili açıklamalar ve yeni basılan CD’lerle ilgili çalışmalar konusunda bilgiler konuşulmuştur. 

 

Sayı : 2007 01