Jineps Gazetesi Gece Organizasyonu ve Ödül Töreni Başarıyla Gerçekleşti

0
454

Jineps Gazetesi birinci yılını okurları, dostları ve Çerkes halkı ile birlikte kutladı. 18 Şubat 2007’de İstanbul Kadıköy’deki Halk Eğitim Merkezinde yapılan etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Ankara’dan, Sinop’tan, İzmir’den, Düzce’den, Bolu’dan, Kayseri’den, Bandırma’dan, Adapazarı’ndan ve daha pek çok yöreden İstanbul’a gelip geceye katılan Çerkesler Jineps’e desteklerini sundular. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen geceye katılanlar coşkulu, heyecanlı, duygulu anlar yaşadı. Gece izleyenlerce büyük beğeni topladı. Jineps Gazetesi gecede çeşitli dallarda ödüller de verdi. 

Jineps Gazetesi 1. Yıl Gecesi bir sunumla başladı. Bu sunum, Çerkeslerin mücadelelerini, kültürlerini, dillerini ve Rus-Kafkas savaşları sonunda sürgün edilen Kafkas halklarının tarihlerini yansıtan başarılı bir belgeseldi adeta. Yoğun emeklerle hazırlanan tarihi belgesel özelliği taşıyan sunumun alt yazılarla, resimlerle zenginleştirilmesi, izleyenleri etkiledi. Kökleri tarihin en eski dönemine dayanan Kuzey Kafkasyalıların etnik, etimolojik yapıları, kültürleri, dilleri, gelenekleri, ekonomik ve politik ilişkileri ve edebiyatı, zengin mitolojilerinden beslenen şiirleri, geleneksel yaşam tarzlarıyla tam bir Çerkes tarihiydi anlatılan. 

Jineps Gazetesi birinci yılını okurları, dostları ve Çerkes halkı ile birlikte kutladı. 18 Şubat 2007’de İstanbul Kadıköy’deki Halk Eğitim Merkezinde yapılan etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Ankara’dan, Sinop’tan, İzmir’den, Düzce’den, Bolu’dan, Kayseri’den, Bandırma’dan, Adapazarı’ndan ve daha pek çok yöreden İstanbul’a gelip geceye katılan Çerkesler Jineps’e desteklerini sundular. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen geceye katılanlar coşkulu, heyecanlı, duygulu anlar yaşadı. Gece izleyenlerce büyük beğeni topladı. Jineps Gazetesi gecede çeşitli dallarda ödüller de verdi. 

Jineps Gazetesi 1. Yıl Gecesi bir sunumla başladı. Bu sunum, Çerkeslerin mücadelelerini, kültürlerini, dillerini ve Rus-Kafkas savaşları sonunda sürgün edilen Kafkas halklarının tarihlerini yansıtan başarılı bir belgeseldi adeta. Yoğun emeklerle hazırlanan tarihi belgesel özelliği taşıyan sunumun alt yazılarla, resimlerle zenginleştirilmesi, izleyenleri etkiledi. Kökleri tarihin en eski dönemine dayanan Kuzey Kafkasyalıların etnik, etimolojik yapıları, kültürleri, dilleri, gelenekleri, ekonomik ve politik ilişkileri ve edebiyatı, zengin mitolojilerinden beslenen şiirleri, geleneksel yaşam tarzlarıyla tam bir Çerkes tarihiydi anlatılan. 

Yayın Kurulu, editörleri, sorumlu yazı işleri müdürü, yazarları, bölge temsilcileri, çalışanları ve okurlarıyla birlikte katılan konuklara tam bir Çerkes ahlakı, Çerkes terbiyesi ve nezaketi gösterildi. Çerkes sanatçılar ve katılımcı diğer halklardan sanatçılar izleyenlere hem coşkulu hem duygusal hem de heyecanlı saatler yaşattılar. Saat 18.30’da başlayan gece, geç saatlere kadar sürdü. Çerkes dillerinden ve çeşitli halkların dillerinden dinletilen müzikler bir şölendi. Adığece, Abhazca, Çeçence, Rumca, Gürcüce, Tatarca parçalar ve otantik Kafkas müzik aletlerinin melodileri, katılanları coşturdu. Günümüzde bazı çevrelerin tertiplediği etkinliklerde, her türlü gericilik, ırkçılık ve milliyetçilik geliştirilmek istenirken, Jineps’in gecesinde halkların kardeşliği, dostluğu, kültürlerin bir arada yaşaması, insan güzelliklerinin, insan sıcaklığının mükemmel dayanışmasını sergilendi. 

Hava Karadaş, Rahşan Erdoğan Yılmaz, Muammer Ketencoğlu, Grup Helesa, Grup Khalkedon, Sumru Ağıryürüyen, Yasemin Göksu şarkılarıyla; Çetin Öner ve Semih Seyyid Dağıstanlı kendi şiirleriyle; Muammer Tekin, Galip Özdemir, Ataman Oğuz ve Çurmıt Sebahattin anadilleri olan Osetçe, Çeçence, Abhazca ve Adıgece şiirlerle katılanlara mükemmel dinletiler sundular. Her biri ayrı renk, ayrı değer ve ayrı önem kattı geceye. Çetin Öner, ‘Diller’ şiirini en içten yorumu ve en coşkulu sesiyle “Bütün dilleri konuşmak isterdim. Yeryüzündeki tüm dilleri” diye okuduğu şiirinde “yasaklardım savaşları” derken salon alkışlarla inledi. Çetin Öner her zamanki nezaketi, kibarlığı ile tam bir şövalyece tutumuyla, beden dilinin sıcaklığıyla ikinci şiiri Anadil’i okurken de “ölü dilleri alırdım”, “dağlara taşlara serpilmiş sözleri toplardım” derken de salon yeniden alkışlarla inledi. Öyle ya, doğayı ve toplumu anlama ve kavrama kültürü, Çerkes müziği, edebiyatı, sanatı, şiiri, Çerkes diliyle doğmamış mıydı? Türlü olayları ve dünü, bugüne dil, müzik ve edebiyatı taşımamış mıydı? Düşüncenin etkili yolu, etkili sanatı idi Çerkes dili ve sözü. İşte bunu kucaklayıp kavramıştı Çetin Öner. 

Dilin, müziğin, edebiyat ve şiirin damarı; söz, masal, mitos, inanç ve danslarla beslenen bilgilerdi. Jineps gecesinde gördük ki Çerkes dili, müziği, edebiyatı dirilişin, yok olmadan var olmanın özgürlüğün sesi, Jineps’in sesi oldu. Şimdi Jineps’in sesine kulak vermenin zamanıdır. Bu ses nezrinde Jineps’e ve Çerkes şiirine, edebiyatına, diline, müziğine, halkların kültürlerine, dillerine, müziklerine kullanım alanı bırakılmanın zamanıdır. Bu sese kullanım alanı bırakılmazsa bu ses ölür. Sesin ölümü dilin, edebiyatın, müziğin ölümüdür. Ve halkları tanımak, onların dilini, edebiyatını, müziğini tanımaktır. İnsanı, insan güzelliklerini, Jineps’i tanımaktır. 

Jineps 1.Yıl gece organizasyonu kurum ve kişilerden gelen mesajların okunmasıyla devam etti. Kaffed Başkanı Cihan Candemir, SDP Genel Başkanı Filiz Koçali, Alan Vakfı Başkanı Remzi Yıldırım, Çeçen-İçkerya Dışişleri Bakanı Ahmet Zakayev, Kaf-Dav Vakfı Başkanı Muhittin Ünal, İstanbul Tabip Odası Başkanı Gencay Gürsoy, İHD İstanbul Şubesi, EMEK Partisi İstanbul İl Başkanlığı, ÖDP Kadıköy İlçe Örgütü, şair Ahmet Telli, yazar Aydın Çubukçu, şair E Açıyba, Yaşam Radyo Genel Müdürü Muhittin Çelebi, Toplum Gönüllüleri Vakfı adına İbrahim Betil ve yazar Vedat Türkali geceye mesajla katıldılar. 

  

Jineps Anadil Ödülü 

Ardından Jineps gazetesinin, Anadil, Edebiyat, Basın, Hizmet ve Müzik alanlarında verdiği Ödül Törenine geçildi. Jineps beş dalda verdiği ödülleri önemseyen çalışmasına aylar önce başlamış, gerekli hazırlıklarını tamamlamıştı. Jineps, halkların dillerine, edebiyatına ve müziğine büyük önem ve değer vermekte, bu temelde yayın çizgisini yaşama geçirmeyi sürdürmektedir. Bu amaçla Jineps her yıl ödüller verecektir. Jineps halkların dilleri için; dil hayatın, hayat dilin ifadesidir anlayışını yaşama geçiren çizgisini sürdürecektir. Anadile, düşünce temel bir hareket getirir. İnsan kendisini anadille ortaya koydu. Doğanın insana biçtiği en büyük rol anadildir. Halkın tarihsel geçmişini bugüne anadil taşımıştır. Çerkesler kendilerine ait olan değerlerini anadilleriyle taşımışlardı bugünlere. Coğrafyanın, kültürlerin ve insanın yaşadığı sorunlara dil kayıtsız kalır mı? Çerkeslerin dili halklara ve kendine, kendi halkına karşı sorumludur. Jineps gazetesi dillere bu önemde bakmaktadır. Çerkeslerin dili Kafkasya’nın, ülkenin, halkın ve insanın sorunlarıyla kaynaşmıştır. Çerkesler her dönem düşüncelerini dilleriyle ortaya koydular. Onlar ilişkilerini dilleriyle açıkladılar. 

Jineps gazetesi Anadil alanında ödül vermeyi bu amaçla gündemine aldı. Çerkes dilinin sınırları her halkın dilinin sınırları gibi dünyanın sınırlarıdır. Her dil bir dünyadır. Her dil bir insandır, iyi kötü bir dil bilen bir dünya ile ilişkilendirilir anlayışıyla Jineps, Anadil Ödülünü bu yıl Kaf-Fed (Kafkas Dernekleri Federasyonu)’e verdi. Bu büyük bir çabaydı. Jineps bir buçuk yıllık yayın yaşamında rüştünü ispat etmiş ve yüz yıllık diaspora geleneğinden beslenen Kaf-Fed’i Anadil konusunda yaptığı çalışmalarla başarılı görmüş, ödüllendirmiştir. Kaf-Fed geçtiğimiz aylarda, Anadillerde öğretmen adayları yetiştirmiş ve sertifikalarını vermiştir. Bu amaçla Kaf-Fed bünyesinde otuz beş dernekte anadille kurslar başlatmıştır. Jineps Anadil Ödülünü bu başarılı çalışmasından ötürü Kaf-Fed’e vermiştir. Ödülü almak için Kaf-Fed Genel Başkanınca görevlendirilen İstanbul Kafkas Kültür Derneği Başkanı Rahmi Tuna, Kaf-Fed adına ödülü teslim aldı. 

  

Jineps Edebiyat Ödülü 

Jineps’in Edebiyat alanındaki ödülü ise; Nart yayınlarını çıkartan, Alaşara dergisini yayımlayan Abhaz kökenli Suktar Hayri Ersoy’a verildi. Sürdüler Sürgün Oldum ve bu yılda devamı olan ikinci romanı, Sürgün Sessiz Ölür adlı çalışmalarıyla Çerkes halklarının sürgün yaşamlarını, kültürlerini, başarıyla yansıtan yazar Suktar Hayri Ersoy’a Jineps Edebiyat ödülü verildi. Ödülü Jineps adına teslim eden Dr. Erdal Atabek yaptığı kısa konuşmasında, Çerkeslerle ilk tanışıklığı olan çocukluk yıllarının geçtiği Sapanca yöresindeki Çerkes dostlarından özlemle söz etti. Onların insanlıklarını, yardımseverliklerini, önemsedikleri dostluklarını anlatırken bir hayli heyecan duydu ve çocukluk yıllarındaki anılarını anlattı. Hayri Ersoy’a, “daha yayınlanmadan romanı ilk ben okudum” diyerek ödülü teslim etti. Ödülünü alan Suktar Hayri, Abhaz mütevazılığı ve alçak gönüllülüğünü sakin ve beyefendi duruşuyla, nazik ve nahif kişiliğiyle, duygularını ifade eden kısa bir konuşma yaptı. Teşekkürlerini sundu. Ödülü çok anlamlı bulduğunu ve kendisinin onurlandırıldığını açıkladı. 

  

Jineps Müzik Ödülü 

Jineps Gazetesi’nin Müzik ödülü ise Çerkes dillerinden müzik yapan Keref Hava Karadaş’a verildi. Hava Karadaş uzun yıllar anadili Adıgece müzikler yapmış yurt içi ve yurt dışında pek çok konserlere, gecelere, etkinliklere katılmış, Adıge müziklerini, Türkiye’nin her milliyetten halklarına tanıştırmıştır. Jineps Gazetesi anadillerde yapılan müziğin öneminin büyük olduğunun bilinci ve sorumluluğuyla Anadilde müziğin, felsefeyi, sanatı, kültürü, edebiyatı ve dili özgürleştirdiğinin bilincindedir. Anadilde müzik insan birleştirir. Kültürü, toplumun tarihini, dilini, değerlerini, zenginliklerini, müzik besler. Tarihe, dile, kültüre önem vermenin bir ulusun ve toplumun varlığının temeli birazda anadille yapılan müziklerdedir. 

Toplumun yapısını en iyi anadille yapılan müzik ifade eder. Binlerce yıl önceki insanların toplumsal değer yargıları, inançları, anadille yapılan müzikle geldi bugüne. Bu değer yargılarının tamamında anadille yapılan müziğin önemi büyüktür. Anadille yapılan müzik sadece günlük yaşamda kullanılan bir eğlence, eğlenme kültürü değildir. O aynı zamanda tarihi süreç içerisinde, halkın yaratmış olduğu estetik değerlerdir. Bu yüzden anadilde yapılan müzik kültürel değerlerin de temeldir. Bir ulusun müzik kültürü çok zengin bile olsa, o anadille yapılmadığı zaman halkın dilinin de çabuk yok olmasını gerçekleştirir. Anadille yapılan etnografik müzik araştırmaları halkın arasında yapılmalı, müzik pedagoglarınca öğretim kurumlarında, radyo ve televizyonlarda, okullarda, sokakta ve sosyal yaşamın her alanında; edebiyatta, sanatta, basında, yayında, kullanılmalıdır. Jineps bundan sonra Çerkes müzik parçalarının sözlerini ve notalarını da sayfalarına taşıyacaktır. Çerkes söz söyleme sanatı (yakarı-dua-huhaho) toplumun birikimleriyle elde edilmiş kültürel olgular Çerkes müziğiyle doğrudan ilintilidir. Bu olguları üreten değerler bütünü içerisinde en zengin alan; müzik, şiir, öykü, roman, yani yazılı edebiyat ve sanattır. Çerkes dili, Çerkes şiiriyle, müziğiyle, edebiyatıyla güzelleşmiş bir sanattır. 

  

Jineps Basın Ödülü 

Jineps’in Basın ödülü ise Dünya’da ve Türkiye’de öldürülen gazeteciler adına Anna Politkovskaya’ya verildi. Anna Politkovskaya, Çeçenya’da sürdürülen kirli savaşın gerçek yüzünü dünya halklarına ve dünya kamuoyuna duyurmayı başarmış ender gazetecilerden biridir. Onu Rusya’da katlettiler. Ödül, Anna’nın ailesine ulaştırması için Uluslararası Yazarlar Birliği-PEN- Yönetim Kurulu üyesi Eugene Shoulgin’e teslim edildi. Ödülü Jineps adına Agos Gazetesi ve Hırant Dink’in avukatı Fethiye Çetin takdim etti. 

Ödülü teslim alan PEN Yönetim Kurulu üyesi Eugene ise yaptığı kısa konuşmada, Anna’yı çok iyi tanıdığını Rusya’da uzun zaman birlikte çalıştıklarını ve onun cesur bir gazeteci olduğunu, tıpkı Agos gazetesinde Hırant Dink gibi, onun da öldürülmesinin çok acı olduğunu açıkladı. Anna’yı da, Hırant’ı da yakından tanıdığını anlatırken hüzünlendi. Düşüncelerini açıkladıkları için katledilen gazetecilerin uğradıkları saldırıları kınadığını açıkladı. 

  

Hizmet Ödülü 

Jineps gecesinde bir ödül daha vardı ki katılanlara çok duygulu anlar yaşattı. Jineps Çerkes toplumuna hizmet etmiş, edebiyat alanında önemli eserler üretmiş Yaşar Bağ’a Hizmet Ödülü verdi. Yaşar Bağ uzun yıllar Çerkes derneklerinde çeşitli görevler yapan bir ‘thamade’dir. Rahatsızlığı dolayısıyla geceye katılamadı, ödülü alması için kızı Mine Bağ’ı görevlendiren Yaşar Bağ’a verilen ödülü gözyaşları içerisinde teslim alan kızı, konuklara duygusal anlar yaşattı. Bir evladın bir babaya takdim etmesi için teslim aldığı ödül, duygusal sahneler yaratmıştı. 

Jineps Gecesi, geceye katılan tüm sanatçılara teşekkür plaketlerinin ve karanfillerin takdimi, küçük kız çocuklarının sahneden konuklara karanfiller göndermesi sırasında geceye katılan tüm sanatçıların Abhazca bir şarkı seslendirmesi ardından mahalli oyunlarla son bulurken konuklar sanatçılarla kucaklaştı ve Jineps emekçilerine tebrik ve teşekkürlerini sundu. Gecede bir Jineps terbiyesi ve Jineps Kültürü hakimdi. Bu büyük buluşma çok konuşulacak. 

  

Sayı : 2007 03