Turabi Saltık

152 yazı

Bilir misiniz siz sürgünün acısını? Çerkeslerde sürgün edebiyatı

Sürgün aileleri bölmüştü. Kardeş kardeşi kaybetmişti. Nice ölümleri, acıları yaşayan halk; yurt, toprak, sıla, gurbet özlemlerini, sevdalarını, kavgalarını ağıtlarını, ezgilerini (wored’lerini-ğıbze’lerini) dile getiren öyküleri; dedelerinden, ninelerinden dinledi, o acıklı, çileli yaşamı...

Sürgün; başka topraklarda yaşam

Halk topraklarından kopartılmış, çaresiz bırakılmıştı. Çerkesler için bundan sonra acılı günler başlayacak, halkın çok büyük kısmı hayatlarını başka topraklarda geçireceklerdi. 1864 Mayıs’ında, Çarlık, toplu sürgünle, zorunlu göçle, “Dağlı Sorununu” çözdüğünü ilan...

Dün Çarlğın, bugün RF’nin son kalesi; Stavropol Kray

  Kuzey Kafkasya’da yedi cumhuriyetin beşiyle sınır komşusu olan ve tarihi Kafkasya topraklarını da kapsayan Rusya Federasyonu (RF) içerisinde Stavropol Krayı, daha 1777’lerde Rus Çarlık İmparatorluğu tarafından kurulmuştu. Kurulduğu günden günümüze Rusya,...

SOVYET SONRASINDA RF VE KAFKASYA’DA ETNİK ŞİDDET

  Dağıtılan Sovyetlerden sonra, Rusya Federasyonu (RF) 1991’lerden başlayarak Kuzey Kafkasyalılarla Rusya’daki pek çok azınlık etnik toplulukları marjinal olarak gösterdi. RF de, Sovyet sonrası 1991’de ‘Bastırılmış Halkların Rehabilitasyonu Hakkında’ adıyla bir yasa...

RUS MİLLİYETÇİLİĞİNDE GÖRÜLEN KAVKAZOFOBİYA

  RF içerisinde etnik ilişkiler, bazı bölgelerde farklılıklar gösterse de, en çok Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerine komşu bölgelerde Rus milliyetçiliği hortlamıştır. Artan şekilde büyüyen ve RF içindeki anayasal haklara sahip çok uluslu, çok...

Kafkasya’da geleneksel Rus hâkimiyetinin kırılması

Dağıtılan Sovyetlerden sonra, Kafkasya bölgesindeki jeopolitik dönüşüm, hem etnik Rus Slav hem de Kafkas etnik kökenliler arasında 1989’larda başlayan ekonomik, sosyal dönüşümlerin yılları olmuştu. Kafkas Cumhuriyetleri demografyasıyla, “Rus dünyası” ve “Kafkas...

Kuzey Kafkasya’nın İnsan Coğrafyası

Kuzey Kafkasya, tarihin pek çok döneminde demografik bakımdan hep çeşitlilik gösteren diller, dinler, halklar coğrafyasıydı. 1989-1991’lerden başlayarak Sovyet sonrası dönemde, nüfus değişimleri Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinde, Rusya Federasyonu (RF) içinde en çarpıcı...

Kafkasya’da Nüfus Değişimleri

Kafkasya’da Sovyet döneminde bölgelerde nüfus farklılıklarının eşitsizliğini azaltmayı hedefleyen siyasi politikalar vardı. Nüfus dağılımı, coğrafi koşullar göz önüne alınarak ona göre planlamalar yapılmaktaydı. Rusya Federasyonu (RF) içinde 1991’lerde pazar ilişkileri, ekonomik...

Kafkasya’da Rus bölgesel gösterilerinde ırkçılık

Kafkasya’da, Sovyet sonrası her türlü gösteriler, Rus milliyetçilerinin ekonomik politikaları ve jeopolitik istikrasızlıklarını gizlemeye dönüşmüş hareketler olmuştur. Bölgede temel belirleyen açı, ırkçı politikalar üzerinden Kafkasyalıları ve onların özgürlük eğilimlerini dışlamaktır. Bu...

Sovyet sonrası Kafkasya’da etnisite

Kafkasya’da etnik yapı, siyasal durum, sosyal yapının oluşumu, Sovyet sonrası Rusya Federasyonu’nda (RF) çok çetin çelişkiler yumağı haline geldi. Sovyetlerin dağıtılmasından sonra RF’de olduğu gibi Kafkasya’da da, siyasi sistemin dönüştürülmesi, etnik...