Askerî vesayet kabul edilemez 

0
465

Aralarında Jineps Gazetesi Yazan Turabi Saltık’ın da bulunduğu 205 yazar, sanatlı, gazeteci ve insan haklan savunucusu, “besinci askeri müdahale” diye nitelediği Genelkurmay muhtırasına ve askeri darbelere hayır dedi; bütün darbeci generallerin yargılanmasını istedi; “Emeğin güçlerini birleştirdim” dedi. 

205 yazar, sanatçı, gazeteci ve insan haklan savunucusu, Genelkurmay’ın 27 Nisan’da Internet sitesinde yayınladığı ve darbe tehdidi içeren muhtırasına hayır dedi. 

Çagrıcılanndan Haluk Gerger, Ferhat Tunç, Sungur Savran, Necati Abay, Celalettin Can ve Berat Güm ıkan metni bugün (8 Mayıs) Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ndeki basın toplantısıyla duyurdu; “27 Nisan muhtırasına, kerdigi darbe tehdidine karsı emeğin güçlerini ve düşünce dünyasını duyarlı olmaya” çağırdı. 

“Beşinci askeri müdahale” 

Bugünün siyasi karaıiannın muhtıra talepleri doğrultusunda alındığını söyleyen imzacılar, Anayasa Malıkemesi’nin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili karannın, secimin yanda kalmasının ve erken seçim karannın “besinci askeri müdahale” olarak niteledikleri muhtıranın sonucu olduğunu savunuyor. 

Ordunun da AKP’nin ABD yandaşı olduğunu, “dolayısıyla isçi ve emekçi kitlelerinin hayati çıkarlan silahlı tehdit altında olduğunu” dile getiren metnin imzaalan, siyasal islam’ın etkisi ancak isçilerin ve emekçilerin çıkarlannı temsil eden bir siyasi mücadeleyle ortadan kaldınlabilir” diyor ve ekliyor: 

“Ne gerekçeyle olursa olsun askeri darbeye karsıyız. Muhtıranın sahipleri suç işlemiştir. Bütün darbeci generaller yargılanmalıdır. Emeğin güçlerini birlestirelim. Bu muhtırayı geldiği yere, sanal dünyaya hapsedelim.” 

“Muhtıra Türk olmayanı, şovenizm karsıdannı düşman ilan ediyor” 

Metinde, muhtırada yer alan “Ne mutlu Türküm diyene anlayışına karsı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır” cümlesinin basta Kürtler olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk olmayan bütün yurttaşlarını ve şovenizm karşıtı herkesi “daimi düşman” ilan ettiği de belirtiliyor. 

Jineps Gazetesi Yazarı Turabi Saltık’tan başka metni imzalayanlann bir kısmı söyle: 

Haluk Gerger (Yazar), Suavi (Sanatçı), Ferhat Tunç (Sanatçı), Sungur Savran (Yazar), Halil Ergün (Sanatçı), Perihan Magden (Yazar), İsmail Beşikçi (Yazar), Necati Abay (Gazeteci-Yazar), Eren Keskin (Avukat Insan haklan aktivisti), Şanar Yurdatapan (Düşünce Suçuna Karşı Girişim Sözcüsü), Aslı Erdoğan (Yazar), Celal Başlangıç (Gazeteci), Berat Günçıkan(Gazeteci-Yazar), Celalettin Can (78’liler Türkiye Girişimi Sözcüsü), Varlık Özmenek (Gazeteci-Yazar), Mazlum Çimen (Sanatçı), İlkay Akkaya (Sanatçı), Kazım Genç (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı), Bîlgesu Eranus (Sanatçı), Rasim Öz (Avukat Yazar), Ragıp Zarakolu (Yazar-Yayıncı), Fikret Başkaya (Yazar)… 

 

Sayı : 2007 05