Rusya Federasyonu’ndan Geçici İkamet İzni almak…

0
448

Rusya Federasyonu’ndan “Geçici İkamet İzni” almak isteyenler, bulundukları ülkenin Rusya Federasyonu (RF) diplomatik temsilciliklerine ve konsolosluklarına da başvuru yapabilecekler. 

Bununla ilgili olarak, yabancı uyruklu vatandaşların hukuki durumlarına dair, RF federal kanunun 6. maddesinin 4. fıkrası; 

“Rusya Federasyonu’nda geçici olarak ikamet eden yabancı uyruklu vatandaş tarafından, Federal Yürütme Organı’nın içişlerine bakan bölge birimine dilekçeyle başvurulduğunda, ya da bulunduğu ülkedeki Rusya Federasyonu diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına dilekçeyle başvurulduktan sonra, yetkili organ tarafından kendisine 6 aylık süre içerisinde, ikamet izninin kabulüne ve reddine ilişkin cevap verilir”demektedir. 

Yasada açıkça belirtildiği gibi Adıgey, Kabardey Balkar, Karaçay Çerkes gibi cumhuriyetlere dönerek yerleşmek isteyenlerin, geçici ikamet izinlerini almak için; 

– Ekte sunduğumuz kararnamede istenilen belgeleri,  

– Yine ekte sunduğumuz başvuru formunu, 

Rusça ve eksiksiz olarak doldurmaları ve bulundukları ülkenin RF diplomatik temsilciliklerine veya konsolosluklarına vermeleri yeterli olacaktır. 

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU 


Not: 

Formlarda yapılacak en küçük bir yanlışlık başvurunun reddine ve en az 6 aylık zaman kaybına neden olacaktır. 

Bu nedenle formların daha kolay ve hatasız hazırlanması için, web sayfamızdaki Rusça başvuru formunun indirilerek, bilgisayar ortamında ve bir Rusça tercüman yardımıyla doldurulması önerilir. 

http://www.kafkasfederasyonu.org/donus/index.htm  

 

Sayı : 2007 05