Kafkasya’dan Kısa Kısa

0
453

Gudauta’da Baraj Yapılıyor 

Abhazya’nın Gudauta bölgesinde yerel yönetimin çabaları ve devletin katkılarıyla, yapılan yol çalışmasının ardından baraj yapımına başlandı. İçme suyu amacıyla inşa edilen barajdan elektrik de elde edilmesi planlanıyor. Çalışmaların bu sene tamamlanacağı düşünülüyor. Haber: Jade Cemre Erciyes


Milli Kütüphane Uluslararası Toplantıda 

Abhazya Milli Kütüphanesi Kırım’da yapılan ‘Uluslararası Kütüphaneciler Toplantısı’na katıldı. Tüm dünyadan kütüphanelerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, teknik altyapı, kataloglama, okuyucu sayısını arttırma vb. konularda bilgi alışverişi yapıldı, tecrübeler paylaşıldı. Haber: Jade Cemre Erciyes


Slava Çirigba Anavatanına Kesin Dönüş Yaptı 

Uzun süre Hollanda’da yaşamış ve Leiden Üniversitesi’nde çalışmalar yapmış dilbilim profesörü Slava Çirigba anavatanına kesin dönüş yaptı. Sohum’a yerleşen dil bilimci, Abhaz Enstitüsü’nde çalışmalara başladı. Abhaz dilinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını anavatanda sürdürecek olan Çrirgba’nın yurt dışında yaşayan diğer Abaza araştırmacılara da geri dönüş konusunda örnek olacağı umuluyor. Haber: Jade Cemre Erciyes


Abhazya’ya giriş-çıkışta sorunlar  

Turizm sezonunun açılması ile birlikte Abhazya’ya gelmek isteyenlere Rusya sınırlarında sorun çıkartılmaya başlandı. Uzun bekleyişler ve uzatılan bürokratik işlemler sabırları zorluyor. Vatanını görmeye gelen Abazalar’a, bu durumun onlara özgü olmadığı ve sakin olmaları gerektiği hatırlatılıyor. Abhazya’ya geçince unutulan dertler, dönüş yolunda tekrarlanıyor. Giriş-çıkışlar konusunda Geri Dönüş Komitesi ve Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile iletişimde olunması, sıkıntıları azaltmada yol gösterici olacaktır.


Karaçay-Çerkes’in Sınırları Değiştirildi 

Rus gizli servisi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin sınırlarının değiştirildiği bildirildi. Yeni sınırlar içerisinde turistik merkezlerin neredeyse tamamının alındığını bildiren yetkililer eski sınırların hareket ve sınır gözetimi açısından elverişsiz olduğunu söylediler. 

Yetkililer yapılan bu değişiklikle komşu cumhuriyetler arası olası terörist geçişlerin engelleneceğini bildirdi. Yakında yeni sınır kurallarının uygulanacağını belirten yetkililer şimdilik eski kuralların devamlılığını sürdürdüğünü ama yakın zaman içinde Rusya Federasyonu içindeki Özerk Cumhuriyetler arası geçiş kurallarının değiştirileceğini belirtti. 

(Kaynak: S.Kavkaz)


Toprağın Ağası Kooperatifler Olacak 

Nalçik – (..)22.06.2007 günü başkent Nalçik’te bir basın toplantısı düzenleyen (Kabardey-Balkar Devlet Başkanı) Arsen Kanokov, özel toprak mülkiyeti meselesini tarım kooperatifleri kurarak çözme niyetinde olduklarını açıkladı. Bu sisteme göre her yerleşim merkezinde tarım kooperatifleri kurulacak ve toprak mülkiyeti hakkı bunlara devredilecek. Kooperatifin her çalışanının kendine ait toprak hissesi olacak. 

Kanokov, “İnandığım bir şey var ki, köylüler tek başlarına bunun üstesinden gelemezler. Bizler ortalama bir denge bulmaya çalıştık. Diğer türlü, tarım ekonomisini acil olarak ayağa kaldıramayız” dedi. 

Toprağın özel mülkiyete verilmesinin sanıldığı gibi köylüleri toprağa kavuşturmayıp yönetimle iyi ilişkiler içerisinde olan belli zengin zümrenin tekeli ve yağmasıyla sonuçlanacağı korkusu hakimdi. 

Kooperatif sistemini, toprağın acil olarak özel mülkiyete verilmesini savunanlarla buna karşı çıkanlar arasında uzlaşma yolu olarak gördüklerini beliren Kanokov, Eylül’e kadar gereken hazırlıkların tamamlanacağını kaydetti.(..) 

(Kaynak: Ajans Kafkas)


Abhazya’da İstatistik Yunanların Peşinde 

Sohum – Abhazya’da 1992-1993’teki Gürcistan işgali sırasında önemli bir kısmı ülkeden ayrılmak zorunda kalan Yunanlardan arta kalanların izi sürülüyor. 

Yunan asıllıların tespiti için Devlet İstatistik Kurumu sayım çalışması başlattı. Ancak bugüne kadar “Ben Yunan’ım” diye ortaya çıkanların sayısı 150’yi geçmedi. 

Yunan sivil toplumu örgütü İrina’nın başkanı Nikolay İsakov’a göre, 1992-1993 savaşında gerek savaş koşulları gerek Gürcü ordusunun baskılarıyla Yunanistan’ın gönderdiği gemilerle Abhazya’yı terk edenlerin sayısı 15 bin civarında. Geride ise 1500 kadar Yunan’ın kaldığı sanılıyor. Bunlardan yaklaşık 200’ü Gagra, 150’si Gudauta, kalanlar başkent Sohum ve civarında yaşıyor. 

Nikolay İsakov, Yunanların sayıma ilgisizliğinden şikayetçi: “Bugün Abhazya’da kaç Yunan’ın yaşadığını bilmemiz gerekiyor. Nüfusa maddi destek konusu ve insani ilişkilerin gelişimi buna bağlı.”  

Abhazya Güvenlik Konseyi Sekreteri Stanislav Lakoba, kısa bir süre önce savaş döneminde Gürcü ordusunun baskıları dolayısıyla Abhazya’dan Yunan, Estonyalı, Yahudi, Polonyalı ve daha başka milletlerden insan gruplarının gittiğine dikkat çekmişti. 

(Kaynak: Ajans Kafkas)


Kafkasyalı Araştırmacılar Osmanlı Dehlizinde 

Kafkasya’dan 18 ve 19. yüzyıllarda yaşanan göç dalgası ve Çerkes diasporasının oluşumunda birçok sırları barındıran Osmanlı arşivlerinden Kafkasya’daki araştırmacılar da yararlanmaya başladı. 

Osmanlı Devlet Arşivleri ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde toplanan belgelerin kopyaları Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Arşivi’ne götürülerek araştırmacıların istifadesine sunuldu. 

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Arşiv Hizmeti Baş Uzmanı Anzor Abayev’e göre şu anda (..) bilimsel ve kültürel önemi olan XVI-XIX. yüzyıllara ait 132 belgenin kopyası elde edildi. Bu belgeler Osmanlı’nın Çerkes beyleri ile diplomatik yazışmaları, İstanbul’da bulunan Çerkes beylerinin elçi olarak kabul edilmeleri konusunda notlar, Türk elçilerinin notlarını içeriyor. 

Ayrıca Türkiye’de yaşayan Adıgelerin yardımı ile Kabardey-Balkarlı arşivciler Türkiye sultanları ve Kırım hanları idaresinde Adıgeler’in hizmetleri ile ilgili 500 belgeden oluşan bir dosya hazırlandı. 

Osmanlı askeri ve yönetim hizmetinde Adıgeler’in çalışmalarını anlatan belgelerin kopyaları da alındı. 

Abayev, Fransa ve İtalya’da bulunan arşivlerde korunan Kabardey-Balkar halklarının tarihi ile ilgili belgelere de ulaşmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. (Kaynak: Ajans Kafkas) 

 

Sayı : 2007 07