Adıge Tarihi Üzerine Bir Belgesel Film

0
492

Goşnağo SİHU (Sixhu Goşnağu) 

 

 (…) Ünlü şair ve rejisör Muliet YEMIJ, kameraman Aleksandr NİKONOV ile birlikte 21–28 Temmuz 2007 günleri Mısır Kahire’de Adıgeler’e ve Adıge izlerine ilişkin değişik belgeler topladı. 

  1. Yemıjbir Adıge tarihi uzmanı ve bu alanda çalışıyor. Örneğin üç Adıge Cumhuriyeti (AC, KÇC, KBC) adına Çar İvan Grozni* ve eşi Goşevnay’ı konu alan bir film hazırladı. Uzun bir süredir Adıge (Çerkes) Memlukları’nın Tarihi üzerinde de çalışıyor. Ama şimdiye değin Mısır’a gidip orada 250 yıl hüküm sürmüş olan Memluklar üzerine bir araştırma yapma olanağını yakalayamamıştı. 

Mısır dönüşü M.Yemıj, 5 Ağustos’a değin Moskova müzelerinde Adıgeler’e ilişkin araştırmalarda bulundu. Şu sıralar belgesel bir film hazırlığı içinde. Söylediğine göre, 5–7 Ekim’de Moskova’da kutlanacak olan Adıge Kültür Günleri kapsamında söz konusu belgeseli gösterime sunacak. Mısır dönüşü gazetemiz Adıge maq’ı ziyaret eden Muliet Yemıj ile uzun bir söyleşide bulunduk. Bunu daha sonra okuyucularımıza sunmaya çalışacağız. 

*İvan Grozni (1530-1584), ilk Rus çarı İvan IV. Türkiye’de Korkunç İvan olarak da bilinir. Onun hükümranlığı döneminde, 1556’da Kuzeydoğu Kafkasya’daki Astrahan Hanlığı ortadan kaldırılıp toprakları Rusya’ya ilhak edildi. Ertesi yıl, 1557’de Kabardiya’ da Rus korumasına (himayesine) alındı. Kabartay derebeyi İdar Temrıko’nun kızı Goşevnay, Moskova’da vaftiz edilip Mariya adını aldı ve Korkunç İvan’ın ikinci karısı oldu-ç.n. 

Kaynak:Adıge maq,10.08.2007 

Çev.: Cevdet Yıldız 

 

Sayı : 2007 09