İsrailli Çerkesler’e özel karar

0
549

Büyük Çerkes Sürgünü sonucu nüfusunun %80’i anavatan Kafkasya’dan, önce dönemin Osmanlı İmparatorluğu topraklarına, sonrasında da dünyanın dört bir tarafına dağılan Çerkesler, her 21 mayıs günü sürgünü anar. İsrail’in Kfar-Kama ve Reyhaniye köylerinde yaşamlarını sürdüren Çerkes diyasporası da her yıl anma törenleri gerçekleştiriyordu. 2007 yılında İsrail Hükümeti’ne yapılan başvuru sonucu 21 mayıs günü, yürürlük tarihi 5 mayıs 2008 ve her yıl geçerli olmak üzere ‘seçmeli tatil günü’ ilan edilmiştir. Telefon görüşmesi yaptığımız İsrailli Çerkesler’den Yakup Luvj, “bu tarihi kararın Çerkesler’in yaşadığı diğer ülkelere örnek olması” dileğini iletmiş ve gazetemize İbranice karar metnini ve çevirisini ulaştırmıştır. (Jineps haber)

Sayfa 1 çeviri

İçişleri Bakanlığı

İsrail

11 mayıs 2008

Sayın

Celal Napsu

Kfar Kama Belediye Başkanı

Konu: Çerkesler’in Yas Anma Günü

Teklifimiz üzerine Hükümet Komisyonu Temsilciliği, Çerkesler’in anma günü olan 21 Mayısı, her sene için isteğe bağlı tatil günü olarak kabul etmiştir, bilginize sunarız.

Saygılarımla

Meir Şitrit

İçişleri Bakanı


Sayfa 2 çeviri

Yerel Yönetimler Merkezi

Karar no: 14, Nisan Mayıs 2008

Sayın

Yerel Yönetim Belediye Başkanlarına

Yerel Yönetim Sendikaları Başkanlığına

Valilik Sekreterlerine

Çalışanlarla ilgili 1097/08 nolu bildiri:

Konu: Çerkesler’in anma günü, seçmeli tatil günüdür.

1.Daireler Arası Merasim Kurulu 54 nolu karar ile İçişleri Bakanlığı’nın tavsiyesiyle Çerkesler’in anma günü olan 21 mayısı, her sene için seçmeli tatil günü olarak kabul etmiştir.

2.Yerel Yönetimlerin bu karara uygun davranmaları rica olunur.

3.Kararın yürürlük tarihi; 06.05.2008 dir.

Av Dan Ben Hayim                                       Şlomo Şıtran

Yerel Yönetim Merkezi                                  Sendikalar Merkezi

 

Sayı : 2008 06