Jıneps nedir?

0
1285

Jıneps ala şafağında çakan bir şimşektir ki gücünü ELBRUZ dağından alır,

Jıneps, suskunluğa ve sinmişliğe NART SOSRUKUA’nın cesur haykırışıdır. 

Jıneps, hakkında az şey bilinenlerin, çok şeylerinin var olduğunu anlatandır. 

Jıneps, diyasporadaki Çerkesler’in gözbebeğidir. 

Jıneps, ‘asimilasyona dur faşizme geçit yok’ haykırışıdır. 

Jıneps, sinmenin değil var olmanın adıdır. 

Jıneps, halkların kardeşliği uğruna kendini var edendir. 

Jıneps, Çerkesler’in birlik-demokrasi-özgürlük taleplerinin savunucusu, Kafkasya ile kurulan köprüdür. 

Jıneps, bir atın köpüren sağrısında dört nala giderken Kafkasya’da ceug yapmaktır. 

Jıneps, Kafkasya’nın gözlerinin yaşı, onun öz evladıdır. 

Jıneps, Kafkasya’da sızlayan yürekleri yürekte hissetmek, dolunaylı gecelerde Kafkasya’ya yüzünü dönmektir. 

Jıneps, son nefesinde bile Kafkasya’yı hatırdan çıkarmamaktır. Yüzünü Toupsalar’a dönmektir. 

Jıneps, tarihini bilmek, xabzeyi var etmektir. 

Jıneps, statükolar karşısında mağrur ve dik duruşu ile bir Çerkesin ‘PSEM YIPE NAPE ‘ demesidir. 

Jıneps, kamadır. 

Jıneps, bir martının atan gündeki çığlığıdır. 

Jıneps, kanatları ile tüm Kafkasyalıları saran Kafkas Kartalıdır. 

Jıneps, kültürüne sahip çıkmak, ben buradayım demektir. 

Jıneps, minik bir Çerkesin Kafkasya’yı göstermesidir. 

Jıneps, Setenay Guaşedir ki asaleti kendi bekasından gelir. 

Özer Kalafat (facebook, “ÇerkeSol” grubundan, 8 Aralık 2009) 

 

Sayı : 2009 12