Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Toplumumuzun bilgeliğine, sağduyusuna ve aklıselimine güveniyoruz

Ayrı federasyona, bölünmeye hayır !..

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi (KADK) öncülüğünde birkaç aydır hazırlıkları sürdürülen ayrı federasyon kurma girişiminin, toplumumuzda yeni bir gerginlik ve ayrışma süreci başlattığını üzülerek izliyoruz. Komite üyelerinin, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAF-FED) yöneticileriyle kişisel çekişmeleri yüzünden başlattıkları ayrı federasyon kurma girişimini, gerekçesi, yöntemi, zamanlaması ve doğuracağı sonuçlar itibariyle vahim bir yanlış olarak değerlendiriyoruz. Toplumumuzun bilgeliğine sesleniyoruz; bu yanlışa destek vermeyelim.

Ayrı federasyon kurulması, buna önayak olan üç-beş kişiye ‘kazanç’ sağlayabilir, ancak toplumumuz için ‘kayıp’ demektir. Zira temel dayanağı kişisel çekişme, çatışma ve inatlaşma olan bu girişim, Abhazlarla Adigeleri birbirinden uzaklaştırmakla kalmayacak Abhazları da (Apsua-Aşua-Aşharua) kendi içinde bölecektir. Böylece, Abhazya’nın bugüne kadar diasporadan aldığı maddi ve manevi destek zaafa uğrayacaktır. Bu, kendi bacağımıza kurşun sıkmak ya da bindiğimiz dalı kesmektir. Toplumumuzun sağduyusuna ve aklıselimine sesleniyoruz; bu yanlışa izin vermeyelim.

 

Abhaz-Adige kardeşliğini koruyalım

Hiç kuşku yok ki Kuzey Kafkasya’nın tüm halkları kardeştir, ancak Abhaz-Adige kardeşliği binlerce yıllık ortak tarihin, kültürün yoğurduğu özel bir kardeşliktir… Büyük Abhaz şairi, bilge insan Bagrat Şinkuba bu kardeşliği “aynı ağacın iki dalı” olarak tanımlar. Evet, aynı ağaçın iki dalıyız; hem anavatan Kafkasya’da hem diasporada… Hatta diasporada aynı bölgelerde, hiçbir sınır kısıtlaması olmadan bir arada, iç içe yaşamamız bizi daha bir “aynı ağaç” yaptı.

İşte bu kardeşlik bu kader birliğidir ki, tarihin uzun ve zorlu yürüyüşünde birbirimize tutunarak bugünlere ulaşmamızı sağladı. Hiç kuşku yok ki, geleceğe uzanan yolculukta da, aynı umuda, aynı hedefe birlikte yürüyeceğiz.

Birliği bozmayalım, bozulmasına izin vermeyelim

 

Ortak federasyon yılların birikimidir, heba etmeyelim

Halen faaliyette bulunan KAF-FED, Adige ve Abhazların birlikte kurduğu ortak çatı örgütüdür. KAF-FED’in kuruluşu ve bugünlere gelişi, uzun yıllara yayılan meşakkatli çabaların sonucudur.

Elbette bugünkü ortak federasyonun eksikleri, yetersizlikleri, yanlışları olmuştur ve olacaktır. Hiç eksiksiz, hiç yanlışsız ne bir birey olabilir ne de kurum… Bu eksikliklerin, bu hataların hiçbiri giderilemez değildir. Bunların hiçbiri, geçmiş ve tanık olduğumuz yakın tarihin bize defalarca kez gösterdiği Abhaz-Adige birlikteliğini heba etmenin, sabote etmenin gerekçesi olamaz.

 

Emir-komuta ile toplum yönetilemez

Bugün ayrı federasyon girişimi ile yapılmak istenen, toplumsal örgütlenmeyi bölerek zayıflatmaktır. Bu çabalar hep olmuştur ve şekli, yöntemi, gerekçesi ne olursa olsun aynı amaca hizmet etmektedir: Abhaz ve Adigelerin toplumsal omurgasını yok ederek kimliklerini eritmek… Gerekçesi ne olursa olsun, bugünkü ayrı federasyon girişiminin de aynı amaca hizmet edeceği muhakkaktır.

Esasen, ayrı federasyon girişiminin arkasında üç-beş kişinin toplumu emir-komuta içinde yönetme ve kontrol altında tutma isteği ve hırsı etkili olmuştur. Öyle ki, bu kişiler mevcut federasyonda kimin başkan, kimlerin yönetim kurulu üyesi olacağını, işleyişini, politikasını, hangi alanda çalışıp hangi alanda çalışmayacağını dikte etmek istemişlerdir. Hiçbir toplumda, hiçbir toplumsal örgütlenmede dikte yoluyla yönetim kabul edilemez. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm örgütlenmelerde demokratik katılım esastır, yöneticiler de bu esasa göre seçilir. Ve seçilenler kendi kendilerine değil topluma hesap vermekle yükümlüdür.

Bugün KAF-FED’i kontrol etmek ve yönetmek isteyenler, yöneticisi oldukları KADK’nin kuruluş ilkelerini hiçe sayarak, yıllardır topluma hesap vermeden, seçim yapmadan bu Komite’yi ellerinde tutanlardır. Şimdi de aynı yöntemle kendi güdümleri altında tutacakları ayrı bir federasyon kurma hevesindedirler.

 

Diaspora-Abhazya dayanışması

Abhazya’nın kahraman evlatları, tüm imkânsızlıklarla başa çıkarak dünyaca tanınan bağımsız bir devlet kurdular. Bu mücadelede diasporanın da katkısı oldu. Bugüne kadar maddi katkılar beklenen düzeyde olmasa da güçlü bir manevi destek sağlandı. Büyük bir diasporaya sahip olmak Abhazya’ya güçlü bir özgüven sağladı. İşte Abhazya’ya bu özgüveni sağlayan büyük diaspora gücü, Abhaz ve Adigelerin birlikte oluşturduğu ortak güçtür.

Elbette diasporanın Abhazya ile dayanışması daha güçlü olabilirdi, daha aktif ve daha etkin destek sağlanabilirdi. Bunun yapılamamasında söz konusu Komite yönetiminin büyük sorumluluğu vardır. Herşeyden önce Komiteyi, demokratik olmayan bir yönetim tarzı benimseyerek toplumdan soyutladılar ve kavgacı-dayatmacı-entrikacı tavırlarıyla dayanışma ruhunu baltaladılar. Bu Komite yönetiminin diasporada kavga etmediği, didişmediği kimse kalmadı. Zaten kısıtlı olan kadroları kırıp döktüler, küstürüp kenara ittiler. Bir gün diğeriyle ittifak ederek başkasını aforoz ettiler, diğer gün başkasıyla ittifak ederek diğerini karaladılar. Katkı vermek bir yana diasporanın Abhazya’ya desteğini de kadükleştirdiler. Bırakın diasporada Abhazya’nın bağımsızlık sevincini, onurunu paylaşıp kutlamayı, bu yönde topluma önayak olmayı, kutlamaları engellemeye, sabote etmeye çabaladılar. Neyse ki toplumsal bilincimiz galip geldi, KAF-FED’in desteği ve Adigelerin katkısı ile şanımıza yakışır kutlamalar yapıldı.

Bağımsız Abhazya’nın diasporadan yegâne ve öncelikli isteği nüfus, iş ve sermaye desteği iken, bu yönde hiçbir çaba göstermedikleri gibi caydırıcı rol oynadılar, çeşitli girişimleri engellemeye yeltendiler. Özellikle, Abhazya’ya gidip oraya yerleşmek, orada iş yapmak, oranın vatandaşı olmak isteyen Adigeleri engelleme çabaları, akıl tutulmasının nereye vardığını göstermesi bakımından ibret vericidir.

Ne acıdır ki, Abhazya’nın İstanbul’da yerleşik temsilcisini de yanlışlığın içine sürüklediler. 16 yıldır bu görevi elinde tutan temsilcinin pasif tutumu yüzünden, Komite’yi mi Abhazya’yı mı temsil ettiği sorgulanır hale geldi. Abhazya’yı yönetenlerin kendi yoğun telaşlarından sıyrılıp diasporada olup bitenleri yeterince sorgulamamalarını da fırsat olarak değerlendirdiler.

Şimdi de ayrı bir federasyona önayak olarak son hamlelerini yapıyorlar. Toplumu bölme pahasına uydu örgütler kurarak etkilerini sürdürmek istiyorlar. Bu hamlenin boşa çıkarılması için hepimize görev düşüyor. Toplumsal dayanışmaya ve Abhaz-Adige kardeşliğine inanan, Abhazya’nın geleceğine duyarlı olan herkesi göreve çağırıyoruz.

Toplumumuzun bilgeliğine, sağduyusuna ve aklıselimine güveniyoruz; ayrı federasyon adıyla yapılmakta olan vahim yanlışa prim ve izin verilmeyeceğine inanıyoruz.

Gün, birliği ve kardeşliği koruma günüdür!

Gün, güçlü bir irade ile Abhazya’yı sahiplenme günüdür!

 

Hendek Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu

Yönetimimizin ve tabanımızın ortak kararıdır.

Destek Veren Kurum ve Oluşumlarımız:

*Sakarya Kafkas Kültür Derneği

*Kocaeli İzmit Kafkas Kültür Derneği

*Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

*Apsuvara Web Sitesi www.apsuvara.com

*AHAKUYTRA www.ahakuytra.com

*Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

 

Sayı : 2009 12

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img