Çerkesler “Özerk Bölge” İstedi

0
480

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin (KÇC) başkenti Çerkesk’te düzenlenen kongreye Kuzey Kafkasya’nın çeşitli bölgelerinden ve Abhazya’dan 800’den fazla Çerkes katıldı. Kongrede, KÇC’de yaşayan Çerkeslerin ayrılarak kendi özerk bölgelerini kurmak istediklerine dair açıklamalar yapıldı. Özerk bölge talebinin dışında, KÇC’nin Karaçay asıllı Cumhurbaşkanı Boris Ebzeyev’in yerine Rus bir başkanın atanması için Kremlin’e çağrıda bulunuldu. 

Kongredeki talepler konusunda Kremlin yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Duma Yasama Komitesi Başkanı Pavel Krasheninnikov özerk bölge kurulabilmesi için referandum gerektiğini belirterek federal yetkililerin yeni bölgeler oluşturmak yerine var olan bölgeleri birleştirmek istediklerini söyledi. 

Kongre katılımcıları Mart ayında öldürülen Aslan Jukov’un ve geçen ay öldürülen Fral Şebzukov’un katillerinin bulunması için yetkilileri göreve çağırdı. 

 Özet Çeviri: Serap Canbek 

 

Karaçay Çerkes Cumhuriyeti 

Kuzey Kafkasya’da Rusya Federasyonu üyesi bir cumhuriyettir. Yüzölçümü 14.100 kmÇ, nüfusu 439.470 (2002), başkenti Çerkessk (eski adı Batalpaşinsk)’tir. Nüfusun % 44’ü kentli, % 56’sı da köylü; % 53.2’si kadın, % 46.8’i erkektir. 

Nüfusun % 38.5’i Karaçay (169.198), % 11.3’ü Adığe (49.591), % 7.4’ü Abaza (32.346), % 3.4’ü Nogay (14.873) ve % 33.6’sı da Rus’tur (147.878). 

 

Sayı : 2010 06