Nalmes’in öyküsü

0
1193

Nalmes, Kafkas halklarının tarihsel-toplumsal sürecinin bir ürünü olarak, 1936 yılında Krasnodar Filarmoni Okulu’nda okuyan Kafkasyalı gençlerin girişimi ile başlayan uzun ve zorlu bir süreçten sonra kuruldu.
Kurulan ilk ekip Sovyetler Birliği’nin pek çok yerinde amatör olarak konserler verdi. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile ekipte görevli erkek dansçıların pek çoğu askere alındılar ve tamamına yakını savaşta öldüler. Savaş sonrası ekip yeniden canlandırıldı. Daha sonra Adigey Cumhuriyeti yönetiminin katkıları ile ekip elemanlarının büyük bölümü Tiflis’te Koreografi Koleji’ne yollandılar. Bu öğrencilerin mezun olarak dönmesi ve aynı dönemde düzenlenen iki yıllık Maykop Kafkas Halk Dansları kursunda başarılı olan öğrencilerin de katılması ile, 1972 yılında Adıgey Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta kuruldu. Topluluk 1996 yılında “Akademi” unvanı aldı. Kafkas halk dansları gerçek hikâyelerden yola çıkılarak hazırlandı. 1991 yılında Nalmes repertuarı tamamen yenilendiğinde savaşlar, acılar, mutluluklar kısacası Kuzey Kafkasya’daki hayatın ta kendisi Nalmes’in ritimlerinde ve danslarında yerini aldı.
Topluluğun dikkate değer bir özelliği de kostümleri. Topluluğun kullandığı kostümler, sergilenen dansların dönemleri göz önüne alınarak ciddi bir tarihsel ve kültürel çalışmanın eseri. Gösteri boyunca kullanılan geleneksel Kafkas kıyafetleri seyredenler için dans ve müzik eşliğinde bir defile havası yaratıyor.

Sayı : 2010 09

Yayınlanma Tarihi: 2010-09-01 00:00:00