Kafkas Halkları Mitolojisi

0
501

Ayraç Yayınevi
Yazar: Georges Dumezil   
Bu yapıtta, Karadeniz’in doğusuyla Hazar Denizi arasında uzanan topraklarda yaşayan ve bir kültürler mozaiği oluşturan Kafkas halklarının, aralarında insanlığın en eski birkaç efsanesinin de yer aldığı renkli, gizem dolu söylenceleri incelenmektedir. Kafkas halklarının vatanı, dilleri, tarih boyunca verdikleri bağımsızlık mücadeleleri ve göçleri ayrıntılı bir biçimde ele alındıktan sonra, Kafkas mitolojisi alanında mevcut literatür tanıtılmaktadır. Ancak yapıtın esas büyük kısmını, sözlük biçiminde hazırlanmış olan ve Kafkas halklarının kökenleri, dinleri, yaşam biçimleri ve gelenekleri hakkında bilgilendiren söylenceler oluşturmaktadır.
 
 
 
 
                                

Sayı : 2012 03

Yayınlanma Tarihi: 2012-03-01 00:00:00