Üçüncü Federasyonu kuruldu

0
446

Oluşumunda İstanbul Çerkes Derneği, Çerkes Hakları Derneği, Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği, Kafkas Evi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Derneği, Kozlu Çerkes Derneği ve Maltepe Çerkes Derneği ‘nin yer aldığı, İstanbul merkezli Çerkes Dernekleri Federasyonu, 17 Nisan’da kuruldu.

ÇERKES-FED’in hazırladığı tüzükte, federasyonun amacı şu şekilde ifade ediliyor: “Çerkes Kültürünün, dilinin ve varlığının yaşatılması geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması; bu konuda çalışan kişi ve kurumlara destek verilmesi. Türkiye Çerkesleri ile Kuzey Kafkasya’daki Çerkes Cumhuriyetleri ve dünya üzerindeki tüm Çerkes diasporaları arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve toplumsal ilişkileri geliştirerek dayanışma sağlamak.”

Çerkes-Fed’in yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Kurucu Başkan: Dr.Nusret Baş, Genel Başkan yardımcısı: Mustafa Saadet, Genel sekreter:  Kenan Kaplan, Sayman:  Halis Din, Üye:  İlhami  Demir, Üye:  Nuri Alpaslan, Üye: Murat Çelikkanat.

 

Sayı : 2013 05