“Abaza-2013” Kültür Yaşam Derleme Kitabı

0
461

Karaçay-Çerkes’in Çerkessk şehrinde, “Abaza-2013” Kültür Yaşam Derleme Kitabı’nın tanıtımı yapıldı. “Abazaların Ülkesi” web sitesinde 2012 yılının ikinci yarısı ve 2013 yılının ilk üç ayı döneminde yayınlanan makaleler okurlara sunuldu.

Rusya Kültür Bilimleri Enstitüsü akademisyeni, “Alaşara” derneğinin başkan yardımcısı, derleme kitabının baş editörü Nadejda Yemelyanova, derleme kitabının içeriğini aldığı web sitesinin tarihçesini anlattı.

Web sitesinin öncelikli görevinin, Abazaların çağdaş kültür yaşamı kütüphanesinin kurulması ve genç nesil için kaliteli dil malzemelerinin aktarılması olduğu belirtildi. Filoloji Bilimleri Doktora Adayı Bilal Hasarokov, web sitesinin çok dilli olmasının öneminden bahsetti.

Derleme kitabının, sadece öğrenciler için değil Abazalar başta olmak üzere Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde yaşayan halkların kültürleri, tarihleri ve gelenekleri ile ilgili çeşitli etkinlikleri düzenleyen öğretmenler için çok yararlı olduğundan bahsedildi. (alashara.org)