Maykop Kültürü

0
781

Dünyanın en eski ve en büyük müzelerinden biri olan St. Petersburg’taki Ermitaj Müzesi’nde Maykop höyüklerinden çıkarılmış objeler de yer alıyor


Boğa Figürü

Kuzey Kafkasya-Maykop, Höyük Mezar M.Ö 3. Milenyum Malzeme: Altın Yükseklik: 6 cm. Bu natüralist boğa figürü; altın-dan yapılmış, alnına boy-nuzlar işlenmiş, dizleri hafif kırık. Sırtından aşağıya inen yuvarlak bir delik var. Bu delikten altın ya da gümüş bir çubuk geçiyor olmalı. Höyükte bu tip çubuklar ve 3 boğa figürü daha bulun-du. (Biri gümüş diğerleri al-tın). Bu malzemeler, liderin vücudunun üzerine yapılan çatı şeklindeki örtüyü des-tekliyor.

Hayvan ve manzara figürleriyle süslenmiş kap

Kuzey Kafkasya-Maykop, Höyük Mezar M.Ö 3. Milenyum Ortaları Malzeme: Gümüş Yükseklik: 9,6 cm.

Bu yuvarlak, gümüş ve yay-van kap oyma ile işlenmiş. Üst kısmında üç sıra halin-de dağlar ve ağaçlar var. Dağlardan akan üç nehir kabın altındaki göle doğru akıyor. Ağaçların arasın-da bir ayı figürü var. Orta kısımda iki sıra şeklinde hayvan sembolleri yer alı-yor. Bu kap, antik sanatın önde gelen örneklerinden biridir. Maykop höyükle-rindeki diğer birçok obje gibi bu kap da Kuzey Kaf-kasya halklarıyla Asya ül-keleri arasındaki kültürel ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır.

(hermitagemuseum.org)

Çeviri: Serap Canbek